Bioteknologi A STX - 24. maj 2018

Her får du vores vejledende besvarelse af opgaverne i det skriftlige eksamenssæt i Bioteknologi A fra d. 24.maj 2018.

Her ser du et uddrag af besvarelsen til opgave 4.3

Som vi kan se på figur 1, skal der udføres mange forskellige biologiske rensningsprocesser i rensningsanlægget, før alt nitrogen i vandet er afgivet til luften som frit dinitrogen. Mange af processerne udføres af forskellige bakterier. Hvis ikke alle disse bakterier er til stede og har passende leveforhold i den biologiske rensningstank, kan omdannelsen af nitrogenholdige ioner til frit dinitrogen ikke forløbe til ende. Derved kan der komme et højere indhold af f.eks. nitrat i det rensede spildevand, som det f.eks. er tilfældet på rensningsanlæg C i figur 3. Opdagelser af nye bakteriearter, der kan udføre mere end én af processerne på figur 1, er derfor meget nyttige. F.eks. kan den nye Nitrospira-art på figur 4 udføre to processer, som man ellers har troet nødvendigvis måtte udføres af to forskellige bakteriearter. Hvis man udfører omdannelsen af NH4+ til NO3- vha. den nye art i stedet for vha. de to andre arter af hhv. Nitrosomonas og Nitrospira, behøver man kun at skabe optimale abiotiske leveforhold for én type bakterie i rensningstanken i stedet for to forskellige bakterietyper, der måske har lidt forskellige krav til deres miljø. Desuden kan de to forskellige arter tænkes at konkurrere med hinanden om plads og ressourcer i rensningstanken. Derved risikerer den ene art at blive udkonkurreret fra tanken, og omdannelsen af de N-holdige forbindelser til frit dinitrogen kan ikke forløbe til ende. Derudover er det nyttigt at kende til flest muligt forskellige bakterier, der kan bruges til biologisk rensning, så man i hvert

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Bioteknologi A STX - 24. maj 2018

[4]
Bedømmelser
 • 24-01-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 08-12-2020
  Givet af 3.g'er på STX
 • 20-09-2020
  Givet af HTX-elev på 3. år
 • 17-09-2020
  Givet af 3.g'er på STX