Opgave 2. Produktion af vanillin

1.

Angiv to funktionelle grupper i vanillin, vist i figur 2a.

Vanillin indeholder den funktionelle gruppe aldehyd (indrammet herunder):

Vanillin indeholder også den funktionelle gruppe phenol (en OH-gruppe bundet til en benzen-ring):

 

2.

Beregn massen af vanillin, der kan fremstilles ud fra 12,0 g 2-methoxyphenol.

C7H8O2

Vi udregner molarmassen for 2-methoxyphenol:

\begin{align*} M(2\text{-}methoxyphenol) & = 7 \cdot 12,01 + 8 \cdot 1,008 + 2 \cdot16,00 \\& = 124,134\ g/mol \end{align*}
 

 

Vi udregner nu stofmængden af 2-methoxyphenol med denne formel: n(\text{2\text{-}methoxyphenol}) = \frac{m(\text{2-methoxyphenol})}{M(\text{2-methoxyphenol})}

 

 \begin{align*} n(2\text{-}methoxyphenol) & = \frac{12,0 \ g}{124,134 \ g/mol} \\ & = 0,09666973 \ mol \end{align*}
 

Da reaktionsforholdet mellem 2-methoxyphenol og vanillin er 1:1, vil stofmængden af vanillin være den samme som af 2-methoxyphenol, det vil sige:

n(vanillin) = n(2\text{-}methoxyphenol)= 0,09666973 \ mol

 

For at kunne udregne massen af vanillin får vi brug for molarmassen af vanillin.

Molekylformlen for vanillin: C8H8O3

Vi udregner molarmassen af vanillin:

\begin{align*} M(vanillin) & = 8 \cdot 12,01 + 8 \cdot 1,008 + 3 \cdot16,00 \\& = 152,144\ g/mol \end{align*}

 

Vi kan nu udregne massen af vanillin med denne formel:

\begin{align*} m(vanillin) & = n(vanillin) \cdot M(vanillin) \\ m(vanillin) & = 0,09666973 \ mol \cdot 152,144 \ g/mol\\ & = 14,70772 \ g \end{align*}

Det vil sige, at den masse af vanillin, der kan fremsti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind