Opgave 1. Slangemodgift

1.

Redegør for de sekundære strukturer af α-dendrotoksin, vist i figur 1b, og marker eksempler på disse.

Sekundærstrukturen er aminosyrekædens lokale foldninger.

Sekundærstrukturerne hos et protein er de strukturer, som proteinkæden folder sig til lokalt. Foldningerne opstår, fordi atomer i aminosyrerne danner hydrogenbindinger mellem hinanden. Derved kan der opstå to forskellige strukturer: beta-foldeblade og alfa-helixer. På figuren er afmærket en alfa-helix i den nederste blå cirkel (spiralformet) og et beta-foldeblad i den øverste blå cirkel (fladt bånd).

 

2. 

Angiv, hvordan α-dendrotoksin kan bindes til de spændingsstyrede kaliumkanaler.

Kaliumkanaler i neuroner er spændingsstyrede. Na+-ioner uden for neuronet kan binde til et negativt ladet bindingssted uden på kanalen, hvorved kanalen holdes lukket, når neuronet er i hvile. Visse andre positivt ladede ioner kan dog også binde til det negativt ladede bindingssted. Det fremgår af figur 3, at både lysin og arginin har en positivt ladet R-gruppe ved neutral pH-værdi. Derfor kan disse aminosyrer i α-dendrotoksins aktive center binde til bindingsstederne på de spændingsstyr...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind