Opgave 4. Hypofysehormoner

Indhold

1.

Forklar, hvorfor LH, FSH og TSH specifikt aktiverer hver sin receptor. Inddrag figur 1.

Hormonerne har forskellige proteinstrukturer og binder derfor til receptorer med forskellige opbygninger.

Figur 1 viser, at β-kæderne i LH, FSH og TSH har forskellige aminosyresammensætninger. Denne forskel i peptidkædernes primærstruktur gør, at der i β-kæderne optræder forskellige sekundærstrukturer, f.eks. α-helixer, og at β-kæderne binder til α-kæderne på forskellige måder i de tre hormoner. Derfor vil hormonernes tertiære strukturer (kædernes foldning) og kvarternære strukturer (proteinkompleksets sammensætning) være forskellige.

Disse forskelle indebærer, at hormonernes rumlige struktur og polaritet og dermed kemiske egenskaber er forskellige. En receptors aktive center passer til et k...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind