Opgave 2. Endosymbiose

Indhold

1.

Giv forslag til, hvad A. bidentata får ud af symbiosen med de encellede alger.

Symbiose med fotosyntetiserende organismer giver typisk glukose, som kan bruges til respiration.

A. bidentata er heterotrof og kan derfor ikke producere organisk stof fra uorganiske forbindelser. Det betyder, at arten må optage organisk stof, der er produceret af andre organismer, for at kunne respirere, vokse og vedligeholde sine organeller. Men alger er autotrofe og kan omdanne uorganiske forbindelser til organisk stof ved at udføre fotosyntese. Derfor kan A. bidentata få glukose til sin respirationsproces ved at leve i symbiose med alger.

 

2.

Forklar, hvordan det ud fra resultatet vist i figur 2 kan ses, at hele celler af A. bidentata indeholder to forskellige udgaver af gen...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind