Opgave 3. Alger til biobrændstof

Indhold

Bemærk: Denne opgave …

...

1.

Forklar, hvordan alger kan ”trække CO2 ud af atmosfæren”.

Alger kan udføre fotosyntese, som binder CO2 i organisk stof.

Alger er autotrofe og opbygger dermed organisk stof ud fra uorganisk stof. Sollysets energi driver fotosyntesen i algecellernes kloroplaster, hvor kuldioxid og vand omdannes til glucose og ilt. Glucosen bruges til cellernes respiration, men også til deres vækst. Derfor øges algernes biomasse, i takt med at de udfører fotosyntese, og derved fjernes kuldioxid fra atmosfæren og lagres som organisk kulstof i algerne.

 …

...

2.

Giv forslag til en fordel, alger kan have af at producere og oplagre lipider.

Lipider (fedtstoffer) bruges bl.a. som oplagsnæring, da lipider indeholder meget energi pr. gram.

Algerne producerer glucose ved fotosyntesen, hvorefter en …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind