Opgave 3. Enzymet savinase i vaskemidler

Indhold

a.

Forklar ved hjælp af figur 1, hvilke organiske stoffer og bindinger, der spaltes af Savinase.

Enheden, der er fremhævet med grønt på figur 1, er en aminosyre. Figur 1 viser således, at Savinase spalter peptidbindingerne mellem aminosyrerne i protein. 

 

b.

Giv forslag til et forsøg, hvorved aktiviteten af Savinase kan bestemmes.

Da Savinases aktivitet påvirkes af flere forskellige faktorer, skal vi designe et forsøg, som undersøger aktiviteten, når én af disse faktorer varieres. Det kan f.eks. være temperaturen. Ved sådan et forsøg skal vi holde en konstant pH-værdi undervejs, ligesom alle delforsøgene skal forløbe over lige lang tid.

Vi kan undersøge temperaturens indflydelse på Savinases aktivitet ved at påføre den samme mængde protein på f.eks. s...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind