Opgave 2. Danske skove

A.

a.

Forklar, hvilken betydning et stort nåletab kan have for rødgran. Inddrag figur 1.

Nålene er rødgranens blade. Dvs., at det er i denne del af træet, at fotosyntesen forløber. Ved fotosyntesen optager træet CO2 fra luften og bygger kulstofatomerne ind i organisk stof i form af glukose. Når nålene optager CO2 fra luften, sker det gennem spalteåbninger i nålenes overflade. Når spalteåbningerne er åbne, taber træet dog vand til luften ved fordampning. Derfor viser figur 1, at der er en tæt sammenhæng mellem træers CO2-optagelse og tab af vand til luften. Hvis træet taber mange nåle, vil CO2-optagelsen blive væsentligt mindre. Det betyder, at træet kan danne mindre glukose ved fotosyntesen. Derved har træet mindre organisk stof at bruge til sin respira...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind