Opgave 4. Undersøgelse af cadmiumklorids giftighed

Indhold

a.

Angiv hvilke hypoteser, der kan have ligget til grund for forsøget.

Hypotese: CdCl2 er giftigt for dafnier. Derfor vil dødeligheden stige, når mængden af CdCl2 i dafniernes miljø øges. Dødeligheden vil stige yderligere, hvis dafnierne samtidig har adgang til gærceller, de kan æde. Det skyldes, at dafnierne både optager CdCl2 fra omgivelserne og den CdCl2, som gærcellerne har optaget fra omgivelserne, inden de blev ædt. Endelig vil vi ikke se en øget dødelighed hos dafnierne, når vi øger mængden af NaCl i vandet op mod 10 ppm, da denne mængde NaCl ikke er skadelig for dafnier. Dette er kontrolforsøget.

 

b.

Fremstil en grafisk afbildning af resultaterne på semilogaritmisk papir. Vurder resultaterne i forhold til de opstillede hypoteser.

Graferne vis...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind