Flere begreber

På denne side gennemgår vi en række begreber, som du indimellem kan bruge i din analyse af billeder.

...

Billedstil

Billeder kan være præget af forskellige stilarter. Stilen handler om, hvordan billedet overordnet fremstår, f.eks. realistisk eller surrealistisk. Det er typisk mest relevant at tale om stil, når vi analyserer malerier.

Nogle gange bruges de begreber, vi bruger om stilarter, også som genrebetegnelserne (og omvendt). Det vil sige, at vi indimellem beskriver et billede som f.eks. ‘realistisk’ for at bestemm…

...

Repoussoir

Repoussoir er, når et større element i billedets forgrund skaber dybde i billedet. Ved at placere noget stort i forgrunden, kommer baggrunden til at se mindre ud, og det skaber dybde. Ofte er det store element placeret i billedets højre eller venstre side, og det er gjort mørkere end den lysere baggrund. 

I “En dansk kyst” er der f.eks. en m…

...

Vægt og balance

Der er ligevægt og balance i et billede, hvis de vigtige elementer er placeret i midten i billedet eller fordel ud over hele billedet. Ofte vil et billede i ligevægt fremstå roligt og harmonisk.

Balance i “Det Hircshsprungske Familiebillede” af P.S. Krøyer

Et billede er ude af balance, hvis de fleste vigtige dele af motivet er skubbet ud i én af siderne. Her vil vi opleve det, som om billedet tipper til den ene eller anden side, fordi der ligger en større vægt i én af siderne. Ubalancen kan få billedet til at virke uharmonisk, men det kan også give liv og dynam…

...

Statisk komposition

En statisk komposition er, når der ikke virker til at være bevægelse i billedet. Det er med andre ord stillestående. En statisk komposition skabes bl.a. af lodrette og vandrette linjer, der fremstår stabile og rolige. Derudover kan enkle, ensartede figurer også være med til at skabe en statisk kompos…

...

Dynamisk komposition

Dynamisk komposition er, når der virker til at være bevægelse i et billede. Bevægelsen skabes ofte af skrå og buede linjer, forskellige figurer i forskellige størrelser og overlappende linjer og figurer. Billeder med en dynamisk komposition vil fremstå energiske og levende, me…

...

Symmetrisk komposition

Et billede har en symmetrisk komposition, når vi kan trække en lige linje gennem billedet, og der så nogenlunde befinder sig de samme elementer på hver side. En symmetrisk komposition vil typisk fremstå harmonisk.  Derudover kan kompositionen gøre os opmærksomme på de ting, der…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind