Det denotative, konnotative og tekstlige niveau

Nogle lærebøger opbygger deres billedanalyse efter den franske filosof Roland Barthes model, der er inddelt i tre niveauer: det denotative, konnotative og tekstlige niveau. Bliver du bedt om at bruge Barthes model, skal du begynde på det denotative niveau, derefter kigge på det konnotative niveau og til sidst det tekstlige, hvis der hører tekst til billedet. Herunder forklarer vi, hvordan du gør.

At arbejde med det denotative og konnotative kaldes i nogle lærebøger for en semiotisk billedlæsning.

Det denotative niveau

Det denotative niveau handler om at beskrive, hvad du helt konkret kan se på billedet. Du udpeger altså de enkelte elementer, som billedet består af, men du sætter dem ikke ind i en større sammenhæng. 

På et billede som “Sat ud” af Erik Henningsen ville vi f.eks. beskrive, at billedet forestiller en familie, der er sa...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind