Formalanalyse

Kunstmalere og fotografer benytter sig ikke af skriftsprog. Derimod kan et billedes form og farve i stedet siges at være billedets ’sprog’. I formalanalysen kigger man nærmere på dette ’sprog’ og de virkemidler, som kunstneren har benyttet i frembringelsen af billedet.

Formalanalysen handler først og fremmest om, hvordan billedet er sat sammen. Dvs. om komposition (opbygning), rum, balance, perspektiv, linjer i billedet, male-/fototeknik, farve og lys. Med andre ord er det en undersøgelse af, hvordan motivet fremstilles.

Formalanalysen skal udgøre grundlaget for den øvrige analyse og fortolkning af værket, og det er derfor vigtigt at være grundig med denne del af opgaven.

Komposition

Det er vigtigt at være opmærksom på, at billedets form og komposition i sig selv bærer en slags betydning. En harmonisk komposition er fx ofte udtryk for et harmonisk menneskesyn eller verdenssyn. En mere ”skæv” komposition betyder ofte, at billedet stiller spørgsmålstegn ved noget, fx sociale forhold, religiøse forhold eller lignende.

Når du skal analysere billedets komposition, kan du se nærmere på følgende:

  • Giver billedet indtryk af at være todimensionelt (en overflade) eller tredimensionelt (et rum)?
  • Hvordan er rummet i billedet bygget op? Dvs.
    • Hvad er i forgrunden?
    • Hvad er i mellemgrunden?
    • Hvad er i baggrunden?

Det vigtigste på billedet vil oftest være i forgrunden eller i mellemgrunden, hvorimod baggrunden skal understøt...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind