Albert Bandura

Introduktion

Den canadisk-amerikanske psykolog Albert T. Bandura (1925-2021) er kendt for sit arbejde inden for en række psykologiske felter. I forhold til netop behaviorismen er Bandura især kendt for sin såkaldte sociale indlæringsteori, som er en slags videreudvikling af den klassiske behaviorisme. I denne forbindelse har Bandura også været interesseret i at undesøge i hvilken grad vi mennesker har tendens til at imitere voldelig adfærd, som vi observerer. 

Nedenfor kan du læse om Banduras sociale indlæringsteori samt om det berømte Bobo-eksperimentet, som havde til formål at påvise imitation af voldelig adfærd. Hvis du i stedet har brug for at læse om Banduras teori om moralsk frakobling, kan du kigge på vores side om Bandura i kompendiet om socialpsykologi.

Den sociale indlæringsteori

Bandura formulerede sin social indlæringsteori som reaktion på nogle observationer, som den klassiske behaviorisme havde vanskeligt ved at forklare.

Bandura lavede en række observationer af børns indlæring. I den forbindelse gik det op for ham, at fænomenerne klassisk betingning og operant betingning ikke altid kunne give en ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind