Hvad er social indlæringsteori?

Den sociale indlæringsteori er en videreudvikling af behaviorismen

Den sociale indlæringsteori blev formuleret af psykologen Albert Bandura som reaktion på nogle observationer, som den klassiske behaviorisme havde vanskeligt ved at forklare.

Bandura lavede en række observationer af børns indlæring. I den forbindelse gik det op for ham, at fænomenerne klassisk betingning og operant betingning ikke altid kunne give en tilstrækkelig forklaring på børnenes læreproces.

Fx er det en grundtanke ved operant betingning, at børn lærer nye færdigheder ved at forsøge igen og igen, indtil de opnår succes (trial-and-error). Men denne form for læring kan tage lang tid, fordi der skal mange forsøg til, før man mestrer færdigheden. Bandura opdagede dog, at børnene ofte lærte nye færdigheder langt hurtigere end forventet, og konkluderede der...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind