Kritik af behaviorismen

Introduktion

Behaviorismen var en betydningsfuld psykologisk retning i begyndelsen af 1900-tallet og havde også indvirkning på en række relaterede videnskabsområder. Fx fik behaviorismen stor betydning i forhold til pædagogik og didaktik, fordi behaviorismen inspirerede en tanke om, at den bedste måde at undervise på var at gentage stoffet for eleverne igen og igen, så de til sidst koblede de forskellige begreber sammen gennem betingning. En behavioristisk tilgang til sprogundervisning kunne fx være, at læreren sagde ord og sætninger, som eleverne så blev bedt om at gentage igen og igen for at lære dem udenad. 

Efterhånden begyndte der dog at opstå mere og mere modstand mod behaviorismen inden for psykologien. Nogle mente, at behavorismen overså vigtige psykologiske fænomener, mens andre var mere bekymrede for dens grundlæggende dete...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind