Analyse

Her har du vores analyse af digtet ”Angst”, som er skrevet af Emil Aarestrup. ”Angst” er et kort, men meget intenst digt, som handler om, hvor flygtigt livet er. Døden venter lige om hjørnet, og derfor gælder det om at elske hinanden her og nu.

Inden selve analysen finder du en række arbejdsspørgsmål til digtet. Det er en god ide, at du forsøger at besvare arbejdsspørgsmålene, inden du læser vores analyse. Det giver dig nemlig mulighed for at øve dig i at analysere på egen hånd. Bagefter kan du så sammenligne dine egne svar med vores.

Indledningsvist i vores analyse ser vi på digtets genretræk og komposition. ”Angst” er et lyrisk digt, ligesom det også er et traditionelt digt. Herefter ser vi på digtets rim og rytme. Vi undersøger bl.a., hvilken virkning det har, at digtet bruger balladerim og har en regelmæssig rytme.

Efterfølgende undersøger vi digtets billedsprog. Her kommer vi ind på digtets brug af sammenligninger og metonymier. I forhold til andre sproglige virkemidler ser vi på, hvordan gentagelserne i digtet virker, og hvilken betydning titlen har for grundstemningen i digtet. Titlen ”Angst” er nemlig med til at præge, hvordan vi læser hele digtet.

Som afrunding på analysen ser vi på digtets fortælleteknik og personkarakteristik. Digtet fortælles af et lyrisk jeg, som i anden strofe udvides til et ”vi”. Jegets indre synsvinkel og digtets eksistentielle perspektiv peger på dets eksistentielle hovedtema. Vi analyserer også, hvad der kendetegner forholdet mellem de to personer i digtet, og hvad deres forhold viser os om jeget.

Du kan bruge vores analysehjælp til almindelig forberedelse, til eksamensforberedelse eller hvis du skal skrive en opgave eller artikel om ”Angst”.

Se også vores vejledning til digtanalyse:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.