Fortælleknik og personer

”Angst” fortælles af et lyrisk jeg

”Angst” af Emil Aarestrupbliver fortalt af et lyrisk jeg. Det kan vi se, fordi der i første strofe står: ”Hold fastere omkring mig”. Det personlige pronomen ”mig” fortæller os, at der er tale om et lyrisk jeg.

Det lyriske jeg taler til en anden person. Det får vi at vide i andet vers i samme strofe, hvor der står: ”dine runde Arme”. Vi antager, at denne anden person er jegets elskede. Vi antager også, at jeget er en mand, men vi ved det faktisk ikke. Dog er digtet skrevet af en mand (Emil Aarestrup), og da der ikke er noget i digtet, der indikerer, at jeget en kvinde, er det mest oplagt at opfatte jeget som en mand. Ud fra samme logik er det også mest oplagt at antage, at den elskede er en kvinde.

Herudover bruger jeget to gange bydeform i den første strofe, nemlig ”Hold fastere omkring mig” og ”Hold fast”. Den lidt kommanderende tone, der ligger i bydeformen, vil også traditionelt blive associeret med en mand, i hvert fald i den tid hvor digtet udkom (1838).

Selv om bydeformen som udgangspunkt dermed har en lidt autoritær og maskulin klang, så fremstår jeget faktisk ikke dominerende, når han beder sin elskede holde om sig. I stedet kan vi opfatte bydeformen som en opfordring ti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind