Overblik over artikelanalyse

Du får her et overblik over ting, der er gode at komme ind på i en artikelanalyse. Du kan klikke på punkterne for at få meget mere hjælp til de enkelte dele.

 • Indhold: Titel, skribent, dato, medie? Hvad handler artiklen om? (kort fortalt) Hvad er det for en sag (konflikt eller problemstilling), som artiklen beskriver?
 • Vinkel og fokus: Hvilken vinkel/fokus er valgt på sagen? Hvilke pointer/holdninger lægges der vægt på i artiklen?
 • Genre: Tilhører artiklen en bestemt undergenre? (Fx nyhedsartikel, baggrundsartikel, reportage, portrætartikel). Hvordan kommer genretrækkene til udtryk i artiklen? Og hvilken virkning har genretrækkene?
 • Opbygning: Hvordan er artiklen bygget op? Efter den klassiske nyhedstrekant? Eller på en anden måde? Hvilken virkning har artiklens opbygning?
 • Sprog og formidling: Hvordan er sprogbrugen og ordvalget i artiklen? Hvordan er dette med til at påvirke modtagerne?
 • Kilder: Hvilke kilder benyttes i artiklen? Er kilderne troværdige? Hører vi sagen fra alle parters side? Hvilken funktion har kilderne i artiklen? Hvorfor har skribenten valgt at bruge netop disse kilder?
 • Argumentation: Argumenteres der for noget i artiklen? Er argumentationen åbenlys eller skjult? Hvordan argumenteres der? Og hvordan påvirkes læserne af argumenterne?
 • Illustrationer: Er der billeder eller illustrationer i artiklen? Hvordan er de med til at underbygge artiklens indhold?
 • Vurdering og diskussion: Er artiklen saglig og velargumenteret? Eller manipulerer den med modtagerne? Kan der stilles spørgsmålstegn ved artiklens pointer?

Analysemodellen

De punkter, vi vil komme ind på i forhold til artiklen, er:

 • Artiklens opbygning
 • Præsentation af artiklen
 • Sprog
 • Brug af kilder
 • Argumentation
 • Vurdering og Diskussion

NB: Disse punkter kan du bruge som en overordnet skabelon til at skrive din artikelanalyse ud fra.

Denne vejledning behandler ikke eventuelle billeder. Hvis der er billeder til artiklen, og du gerne vil kommentere dem i din analyse, se da analysemodel til billeder her.