Virksomhedsanalyse af Dan Cake | Afsætning A

  • HHX 1. år
  • Afsætning A
  • 7
  • 8
  • 1998
  • PDF

Virksomhedsanalyse af Dan Cake | Afsætning A

Her finder du en analyse af virksomheden Dan Cake. Analysen kommer heriblandt omkring omverdensmodellen, værdikæden, SWOT og TOWS samt strategiske muligheder.

Opgaven er skrevet i 2016.

Indhold

Introduktion – hvad er Dan Cake? 3
Redegørelse for hvilke faktorer, der påvirker Dan Cakes udvikling. 3
Pest-analyse af omverdenens forhold 4
Skitsering af Dan Cakes værdikæde 5
Primære aktiviteter 5
Støtteaktiviteter 5
Dan Cakes værdikæde 5
SWOT- og TOWS-analyse af Dan Cake 6
SWOT-analyse Dan Cake 6
Stærke sider 6
Svage sider 6
Muligheder 6
Trusler 6
TOWS-analyse 7
Fastlæggelse af vækststrategi og begrundelse for valg 8
Markedsudvikling 8
Produktudvikling 8
Kilder 8

Uddrag

Introduktion – Hvad er Dan Cake?

Dan Cake er et dansk bageri, der blev stiftet i år 1931 af Jens Eskildsen. Dan Cake sælger alt fra roulader og snitkager til klassiske sandkager. Dan Cake sælger til andre virksomheder, deres hovedmålgruppe er større butikskæder. Dan Cake er i dag ejet af en investorgruppe, hvor den oprindelige ejers søn, Erling Eskildsen, er leder. Dan Cake har udvidet produktion både i Danmark og udlandet.

Redegørelse for hvilke faktorer, der påvirker Dan Cakes udvikling.

I denne opgave vil jeg med udgangspunkt i omverdensmodellen redegøre for de faktorer, som har indflydelse på Dan Cakes udvikling. Det vil jeg fordi det er relevant i forhold til fastlæggelse af fremtidige strategier og vurdering af virksomheden styrker/svagheder og muligheder/trusler.

Omverdensmodellen er en model, der består af forskellige elementer, som tilsammen udgør virksomhedens nærmiljø og fjernmiljø . Pilene, der krydser over modellen, illustrerer, at jo længere man kommer ud i cirklen, jo mindre kontrol har virksomheden over omverdensforholdene.

Dan Cakes nærmiljø, den interne del af omverdensmodellen, består af en række elementer som virksomheden selv har en vis kontrol over. Virksomheden har en daglig kontakt med nærmiljøet og er sammentidig afhængige af det.... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af Dan Cake | Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.