Virksomhedsanalyse af Postevand | Afsætning A

  • HHX 3. år
  • Afsætning A
  • 10
  • 14
  • 3818
  • PDF

Virksomhedsanalyse af Postevand | Afsætning A

Virksomhedsanalyse af den danske virksomhed 'Postevand' med fokus på at identificere vækstmuligheder til fremtiden.

Opgaven er skrevet i 2016.

Følgende spørgsmål besvares i virksomhedsanalysen:

Spørgsmål 1:
Beskriv virksomheden Postevand.

Spørgsmål 2:
Redegør for POSTEVANDs produktkvalitet

Spørgsmål 3:
Analysér konkurrenceforholdene på det marked, som POSTEVAND henvender sig til.

Spørgsmål 4:
Identificer målgruppen for POSTEVAND og redegør for målgruppens købsadfærd.

Spørgsmål 5:
Giv en begrundet vurdering af, hvorfor POSTEVAND på karton kan sælges til kr. 8,- pr. ½ liter, når postevand kan fås gratis fra vandhanen.

Spørgsmål 6:
Diskuter virksomhedens muligheder for at skabe vækst.

Indhold

1. virksomhedsbeskrivelse 3
1.1 virksomhedstype 3
1.2 konkurrencemæssig position 3
1.3 virksomhedskonceptet 3
1.4 mission 3
1.5 positionering 3
1.6 konkurrencestrategi 3
1.7 vækststrategi 4
2. redegørelse for postevands produktkvalitet 4
2.1 produktets kvalitetsdimensioner 4
3. konkurrenceanalyse 4
3.1 skydeskivemodellen 4
3.2 konkurrenceformer 5
3.3 porter's 5 forces 5
Delkonklusion 7
4. identificering af målgruppen 7
4.1 konsumentenheden 7
4.2 segmenteringskriterierne på konsumentmarkedet 7
5. købsadfærdsanalyse 8
5.1 købsadfærdstyper 8
5.2 beslutningsprocessen 8
Delkonklusion 9
6. begrundet vurdering på, hvorfor postevand på karton kan sælges til 8 kr. pr. ½ liter 9
6.1 prisfastsættelsesmetoder 9
7. diskussion af vækstmuligheder for postevand 9
7.1 markedsudvikling 9
7.2 diversifikation 9
Bilag 10
Bilag 1 – konkurrencemæssige positioner 10
Bilag 2 – ansoffs vækstmatrix 10
Bilag 3 - virksomhedskoncepterne 10
Bilag 4 – porters konkurrencestrategier 11
Bilag 5 – produktets kvalitetsdimensioner 11
Bilag 6 – skydeskivemodellen 11
Bilag 7 – konkurrenceformer 12
Bilag 8 – porter's 5 forces 12
Bilag 9 - segmenteringskriterierne på konsumentmarkedet 12
Bilag 10 – købsadfærdstyper 13
Bilag 11 – beslutningsprocessen 13
Bilag 12 – positioneringskort 13
Bilag 13 – prisfastsættelsesmetoder 14

Uddrag

1. Virksomhedsbeskrivelse
For at beskrive virksomheden, er flere afsætningsøkonomiske analysemodeller taget i brug for at rapporten skal være i stand til at beskæftige sig med virksomhedsportrættet.

1.1 Virksomhedstype
Postevand er en produktionsvirksomhed, der til dagligt producerer kartoner med dansk grundvand, der er noget af verdens fineste grundvand. Postevand huserer normalt på BTB-markedet, hvor store engrosaftaler ligger for døren, for at overlevelse skal blive en realitet på drikkevaremarkedet i Dan-mark.

1.2 Konkurrencemæssig position
Postevand anses som værende en af de små udbydere på et relativt stort marked, hvor der er flere forskellige aktører på spil. Der findes både de store som Aqua d'Or og Carlsberg Kildevæld samt de mindre som Vittel, Denice osv., hvor Postevand er en af repræsentanterne. Aqua d'Or anses for at være markedslederen med størst markedsandel, hvorimod Postevand er at finde som værende mar-kedsniche, hvor de differentierer sig på produktparameteret; Postevand er de eneste udbydere af grundvand som læskedrik i Danmark, hvilket gør dem unikke i forhold til konkurrenterne. – De konkurrencemæssige positioner er vedlagt som bilag 1.

1.3 Virksomhedskonceptet
Hele virksomheden Postevand er baseret på det samfundsmæssige koncept, hvor miljøskåning er at finde som førsteprioritet i virksomheden. Man sætter altså i Postevand-virksomheden fokus på sam-fundets langtidssigtede interesse. I stedet for at have fokus på maksimering af bundlinjen, tilgode-ser man i Postevand skoven samt grundvandet i den danske natur, der gerne skulle bibeholde kvali-teten som værende en af verdens bedste på begge naturparametre. – Virksomhedskoncepterne er vedlagt som bilag 3... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af Postevand | Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.