Dan Cake | Afsætning A | Eksamen august 2016

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • 10
 • 14
 • 4022
 • PDF

Dan Cake | Afsætning A | Eksamen august 2016

Eksempel på besvarelse af eksamenssættet i Afsætning A fra d. 11. august 2016 om virksomheden Dan Cake.

Opgaveformulering
1. Karakteriser kort Dan Cakes målgruppe(r) på det danske marked
2. Analyser Dan Cakes interne forhold
3. Analyser købsadfærden for køb af kager på B2C markedet
4. Diskuter Dan Cakes anvendelse af parameteren produkt

Indhold

1. Karakteriser kort Dan Cakes målgruppe(r) på det danske marked 1
1.1 Slutbrugeren over 60 år 2
1.2 Unge under 20 år 2
1.3 Børnefamilier og cafékunder 2
2. Analyser Dan Cakes interne forhold 3
2.1 SW-analyse 3
2.2 Værdikædeanalyse 4
2.2.1 Primære aktiviteter 4
2.2.2 Støtteaktiviteter 6
2.2.3 Delkonklusion 7
3. Analyser købsadfærden for køb af kager på B2C markedet 7
3.1 Kulturelle forhold 8
3.2 Sociale forhold 8
3.3 Personlige forhold 9
3.4 Psykologiske forhold 9
3.5 Deltagere i købsbeslutningen 9
3.6 Købsadfærdstyper 10
3.7 Beslutningsprocessen 11
3.8 Delkonklusion 11
4. Diskuter Dan Cakes anvendelse af parameteren produkt 12
4.1 Parameteren produkt 12
4.2 Delkonklusion 13

Uddrag

1. Karakteriser kort Dan Cakes målgruppe(r) på det danske marked

I forhold til Dan Cakes målgrupper skelner man især mellem følgende tre målgrupper, som dermed udgør deres fokus område. Til at beskrive disse målgrupper benyttes Minerva-modellen, som beskriver noget om hvilken slags livsstil målgrupperne hører under.
1.1 Slutbrugeren over 60 år

Denne målgruppe er karakteriseret ved at være meget traditionel i deres købsvaner når det kom-mer til kager. En ting som hænger lidt sammen med det traditionelle element er kundeloyalitet, som også er et kendetegn ved denne målgruppe. Et andet nøgleord er blandt andet det konserva-tive, som også stemmer godt overens med den traditionelle købevane, hvor man helst søger mod noget man kender. Dette segment spiser mest kage i forhold til de to øvrige målgrupper og især under og op til højtider. Hvis man skal vurdere dette segment ud fra Minervamodellen, passer den bedst ind i det rosa segment. Dette segment er blandt andet karakteriseret ved at ligge mod syd, hvor det traditionelle kommer til udtryk. Derudover er det rosa segment også aldersmæssigt +50, og man lægger fokus på tryghed, hvilket også kommer til udtryk via den loyale købevane.
1.2 Unge under 20 år

Denne målgruppe er specielt karakteriseret ved at være illoyale og impulsive i deres købsadfærd. Dermed er kagerne ikke noget, som man umildbart har skrevet på indkøbslisten, men nærmere noget man køber pga. den rette placering af varen i butikken. Dette segment har et forholdsvis stort forbrug af kage. Målgruppen lægger sig umildbart bedst op af det violette segment. Dette skyldes blandt andet alderen, som er kategoriseret ved 15-29 år. Derudover har det violette seg-ment en mellem indkomst og et højt forbrug. Den mellem indkomst stemmer godt overens med købet af Dan Cakes produkter, da de lidt billigere ligger i prisklassen 10-13 kr.
1.3 Børnefamilier og cafékunder

Dette segment er blandt de vigtigste af Dan Cakes målgrupper. I dette segment finder vi de for-brugere ... Køb adgang for at læse mere

Dan Cake | Afsætning A | Eksamen august 2016

[1]
Bedømmelser
 • 14-10-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Velskrevet med bredt ordforråd og godt informationsniveau. Bruger den udleverede tekst meget, hvilket er godt med referencer og understøttende argumenter for ens påstande.