Vestas | Rapport | Afsætning A

 • HHX 2. år
 • Afsætning A
 • 10
 • 20
 • 3839
 • PDF

Vestas | Rapport | Afsætning A

Jeg har i i denne rapport kigget nærmere på den danske storvirksomhed Vestas og undersøgt, hvad de gør rent strategisk for at forblive i det førende felt. Først har jeg lavet en kort beskrivelse af virksomheden og bagefter kigget på dens fremtidige strategi samt vækststrategi. Derefter har jeg lavet en konkurrentanalyse for at finde ud af hvilke virksomheder der kan måle sig med Vestas. Jeg har også analyseret købs adfærden og kigget nærmere på buy grid modellen. Jeg har også kigget nærmere på de 4 P'er og lavet en strategisk analyse af virksomheden samt undersøgt dens mål.

Indhold

Indledning 2
Beskrivende 2
Fremtidig Strategi 3
Delkonklusion 3
Vækststrategi 3
Intensivering 3
Integration 3
Diversifikation 4
Konkurrent Analyse 5
Købsadfærd – Producentmarkedet 5
Nykøb: 5
Rutinekøb: 5
Købscentret: 5
Informationsvogter: 6
Influent: 6
Godkender: 6
Køber: 6
Bruger: 6
Beslutningsprocessen: 6
Strategisk analyse 10
Styringsniveauer 10
På strategisk niveau 10
Delkonklusion 10
Nuværende mål 10
På strategisk niveau 10
Delkonklusion 11
PLC-kurven 11
General Electric model 11
Nye vindmøller 12
Markedets attraktivitet 12
Konkurrenceposition 12
Konklusion 13

Uddrag

Beskrivende

Det danske firma Vestas Wind Systems er verdens største vindmølleproducent med en markedsandel på 28 pct. Selskabet blev til ved en fusion mellem Vestas og Neg Micon. Efter et par hårde år med underskud er Vestas blevet en overskudsforretning med accelererende indtjeningsevne. Vestas strategiplan fra 2008 fokuserer på en række punkter med 12-"Must-win-Battles", og her er fokus blandt andet på styrket kundefokus, produktkvalitet samt medarbejderrekruttering og -udvikling. Vestas nyder godt af sin position i et vækstmarked, hvor den øgede politiske fokusering på bæredygtigenergi skal sikre væksten. EU-landenes langsigtede og forpligtigende målsætning for 2020 er, at 20 pct. af energiforsyningen skal kommer fra bæredygtige kilder.
Det ventes at valget af den amerikanske præsident Barack Obama at styrke udviklingen mod bæredygtige energikilder, og præsidenten har annonceret massive investeringer i området. Vestas store amerikanske konkurrent GE Wind gør dog, at konkurrencen på det amerikanske marked hård. Vestas har en strategi plan der siger at de skal være nr.1 i verden. Denne plan vil de realisere ved altid at være de bedste. Vestas vil derfor producere de bedste og mest driftsikre møller, og de skal være den mest effektive vindmølleproducent, deres produktion skal være den grønneste, og de skal have den bedste kunde- og leverandørdialog i branchen.
Vestas har formået at fusionere med Neg Micon som tidligere også var en dansk vindmølleproducent. På den måde har de formindsket og nærmest neutralisere konkurrencen på det danske marked. Når man kigger på det globale marked har Vestas som tidligere nævnt en meget stor konkurrent i amerikanske GE Wind. Andre stærke globale konkurrenter er den spanske vindmølleproducent Gamesa og det tyske Siemens Wind Power.
Det ser godt ud for Vestas i fremtiden, da verden er inde i en vækst hvad angår mennesker. Vi bliver flere og flere mennesker for hvert år, og på baggrund af dette er der lavet undersøgelser der viser at vi i 2050 er ca. 9 mia. mennesker i verden. Så mange mennesker vil selvfølgelig bruge en del energi. Derfor forventes verdens energiforbrug at blive fordoblet fra 2002 til 2030.
Vestas mener at vindenergi er en utrolig god energi ressource og basere det på disse grunde.

----... Køb adgang for at læse mere

Vestas | Rapport | Afsætning A

[8]
Bedømmelser
 • 15-12-2011
  Ikke en særlig god opgave. Opgaven forklarer om modellerne alt for meget, istedet for at bruge dem analytisk.
 • 06-09-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  super fin opgave, massere af gode teorier og modeller
 • 07-01-2014
  Rigtig god analyse :-)
 • 05-03-2013
  rigtig fin opgave. :)