SOP: Vestas Konkurrencestrategi i 2011 i VØ og Afsætning

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning B, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • Ingen givet
 • 45
 • 10668
 • PDF

SOP: Vestas Konkurrencestrategi i 2011 i VØ og Afsætning

SOP'et indeholder en beskrivelse af Vestas' konkurrencestrategi anno 2011, som er skrevet med brug af fagene Afsætning B og Virksomhedsøkonomi A. Derudover gennemgår jeg virksomhedens historie, og fremstiller en strategisk profil, og en vurdering af muligheder for Vestas A/S for at styrke deres konkurrenceevne.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 2
2. Indledning 5
2.1 Problemformulering 5
2.2 Områdeafgrænsning og opgavestruktur 5
2.3 Dataindsamling 5
3. Historien om Vestas A/S 6
3.1 Vestas A/S' profil i dag 7
4. Interne virksomhedsforhold 8
4.1 Værdikædeanalyse 8
4.1.1 Produktudvikling 8
4.1.2 Produktion 9
4.1.3 Markedsføring og salg 9
4.1.4 Service 10
4.2 Delkonklusion 10
5. Situationen på vindenergimarkedet 11
5.1 De interne forhold - nærmiljøet 11
5.1.1 Kunder 11
5.1.2 Konkurrenter og konkurrencesituationen 11
5.1.3 Leverandører 12
5.2 De eksterne forhold - fjernmiljøet: 13
5.2.1 Politik og lovgivning 13
5.2.2 Økonomi 14
5.2.3 Kultur og miljø 14
5.2.4 Teknologi 14
5.2.5 Interesseorganisationer og massemedier 15
5.2.6 Det internationale miljø 15
5.2.7 Branchen: Truslen fra nye udbydere og indtrængningsbarrierer på vindmøllemarkedet 16
5.3 Delkonklusion 16
6. Regnskabsanalyse 17
6.1 Ændring af regnskabspraksis i perioden 2009-2010 17
6.2.1 Kommentarer til udarbejdede nøgletal – tabel 1 (AG, OG og AOH) 18
6.2.2 Kommentarer til udarbejdede nøgletal – tabel 2 (GR og EKF) 20
6.2.3 Kommentarer til udarbejdede nøgletal – tabel 3 (kapitalbindingsgrad, likviditetsgrad og soliditetsgrad) 21
6.3 Delkonklusion 22
7. SWOT-analyse 23
7.1 Kort opsummering af kerneelementer i SWOT-analysen 23
8. Fremtidig strategi 24
8.1 Vestas' målsætning 24
8.2 Vækststrategier – hvordan Vestas kan styrke sin konkurrenceevne 25
8.2.1 Fremtidig vækststrategi - intensivering 25
8.2.2 Fremtidig vækststrategi – integration og diversifikation 26
8.3 Konkurrencestrategi 27
8.4 Kort om fremtidens parametermix 27
8.4.1 Produkt 27
8.4.2 Pris 28
8.4.3 Promotion 28
8.4.4 Distribution 28
9. Konklusion 29
10. Litteraturliste 30
10.1 Årsrapporter og årsregnskaber 30
10.2 Hjemmesider 31
10.3 Magasiner 33
10.4 Kilder fra bilag 33
Bilag 1: Markedsandele i vindmøllebranchen per august 2011 35
Bilag 2: Vestas' globale leveringer per 2010 – fordeling 36
Bilag 3: Regnskab og nøgletal 38
Bilag 4: DuPont-pyramiden 43
Bilag 5: Historiske markedsandele 44
Bilag 6: Omsætningens udvikling 45

Uddrag

2.2 Områdeafgrænsning og opgavestruktur
I denne rapport vil jeg tage udgangspunkt i virksomheden Vestas A/S, og analysere virksomheden og dens position i branchen for vindenergi. Besvarelsen af problemformuleringen vil blive indledt af en virksomhedsbeskrivelse af Vestas for at fastlægge deres profil og strategi. Herefter vil jeg udarbejde en SWOT-analyse for Vestas med udgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskabsanalyse. Den strategiske analyse vil bygge på en værdikædeanalyse og en kombineret omverdens- og brancheanalyse.
Til slut vil jeg vurdere strategiske muligheder for Vestas med henblik på at fastholde eller styrke deres konkurrenceposition – herunder vil jeg komme ind under vækstmuligheder og parameterindsats, og vurdere virksomhedens økonomiske ressourcer til gennemførelse af ændringer i disse.

2.3 Dataindsamling
Rapporten bygger på udvalgte artikler og statistikker omkring Vestas, som skal belyse ovennævnte problemformulering. Dertil er Vestas' egen hjemmeside benyttet, samt årsrapporter og regnskaber siden 2006.
Til understøttelse for analyserne og min vurdering er der udarbejdet en række relevante bilag, som er at finde til sidst i rapporten. Virksomhedsøkonomi- og afsætningsbøgerne danner rammerne for den brugte teori i rapporten.

3. Historien om Vestas A/S
Historien om Vestas startede helt tilbage i 1898, da den 22-årige H.S. Hansen startede en familievirksomhed, og købte den lokale smed i Lem i Vestjylland. Forretningen blev populær og udviklede sig hurtigt, og i 1928 etablerede familien Dansk Staalvindue Industri, som leverede vinduesrammer til virksomheder. Firmaet var i stor fremgang indtil udbruddet af Anden Verdenskrig, hvor forsyningerne af metal og andre ressourcer faldt drastisk. Efter krigens afslutning etablerede den daværende direktør og familiemedlem Peder Hansen sammen med en håndfuld kollegaer Vestjysk Staalteknik A/S, forkortet til Vestas, som ... Køb adgang for at læse mere

SOP: Vestas Konkurrencestrategi i 2011 i VØ og Afsætning

[3]
Bedømmelser
 • 23-05-2012
  Skide god karakteristik af Vestas, den hjalp mig godt igennem PESO :)
 • 27-09-2013
  Givet af HHX-elev på 1. år
  super god opgave godt skrevet
 • 22-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God SRP. Giver god inspiration