SOP: Velfærdsmodeller i International Økonomi og Samfundsfag

 • HHX 3. år
 • SRP (International Økonomi A, Samfundsfag B, SOP)
 • 12
 • 23
 • 7332
 • PDF

SOP: Velfærdsmodeller i International Økonomi og Samfundsfag

SOP om velfærdsmodeller i fagene International Økonomi A og Samfundsfag B. Opgaven indeholder en redegørende del omhandlende de tre velfærdsmodeller (universelle, residuale, centraleuropæiske).

Derudover indeholder opgaven en analyse af den universelle og den residuale model med specielt fokus på skattetryk, fattigdom, kulturteori og arbejdsmarkedsforhold.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
1. Indledning 1
2. Redegørelse for velfærdsmodeller 2
2.1 Den universelle velfærdsmodel 2
2.1.1 Karakteristika 2
2.1.2 Udbredelse 3
2.2 Den residuale velfærdsmodel 3
2.2.1 Karakteristika 3
2.2.2 Udbredelse 4
2.3 Den centraleuropæiske velfærdsmodel 4
2.3.1 Karakteristika 4
2.3.2 Udbredelse 5
3. Analyse af velfærdsmodeller 5
3. 1 Skattetryk 5
3.1.1 Den universelle 5
3.1.2 Den residuale 6
3.2 fattigdom 6
3.2.1 Den universelle 6
3.2.2 Den residuale 8
3.3 Kulturteori 8
3.3.1 Den universelle 8
3.3.2 Den residuale 9
3.4 Delkonklusion – forskelle mellem den danske og den amerikanske model 9
3.5 Valget af velfærdsmodel 11
3.5 Arbejdsmarkedsforhold 12
3.5.1 Den danske (universelle) 13
3.5.2 Den amerikanske (residuale) 14
4. Vurdering 17
4.1 Fremtiden i en globaliseret verden 17
5. Konklusion 19
6. Litteratur- og kildefortegnelse 22
6.1 Bøger 22
6.2 Internetkilder 22
6.3 Andre kilder 22

Uddrag

"I Danmark er der udbredt enighed om, at vi lever i en velfærdsstat. Dog hersker der en vis forskellighed i opfattelsen af dybden og bredden af denne. Til gengæld er der her i landet en ret stor grad af fælles forståelse af manglerne i USA's velfærdssystem.

På baggrund af ovenstående ønsker jeg først og fremmest at belyse de tre velfærdsmodeller, den universelle, den residuale og den centraleuropæiske, hvorunder også modellernes udbredelse berøres.

Efterfølgende ønsker jeg at analysere velfærdsmodellerne, der bruges i henholdsvis Danmark og USA, med udgangspunkt i fattigdom, skattetryk og kulturteori, hvorefter væsentlige forskelle konkretiseres.

Endvidere vil jeg analysere arbejdsmarkedet og herunder inddrage fordele, ulemper, svagheder og styrker ved de to landes velfærdsmodeller. Slutteligt vurderes det, på baggrund af mine udarbejdede analyser, hvorledes modellerne er fremtidssikrede i en globaliseret verden."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Velfærdsmodeller i International Økonomi og Samfundsfag

[15]
Bedømmelser
 • 28-11-2009
  Den er meget god som inspiration. Dog mangler der nogle modeller til at give en bedre forståelse af stoffet.
 • 11-02-2014
  Super god opgave - virkelig overskuelig og godt skrevet. Anbefales.
 • 10-11-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Velformuleret dog er samfundsfag dog ikke inddraget så meget
 • 10-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  gooooooooooooooooooooooooooooood