SOP om Olie i International Økonomi A og Samfundsfag B

 • HHX 3. år
 • SRP (Samfundsfag B, International Økonomi A, SOP)
 • 10
 • 27
 • 8878
 • PDF

SOP om Olie i International Økonomi A og Samfundsfag B

SOP om olie, skrevet i fagene International Økonomi A og Samfundsfag B, hvor jeg bl.a. gennemgår de to oliekriser og baggrunden for disse, samt undersøger de politiske forhold omkring brugen af olie - til slut vurderer jeg på olie som primær fremtidig energikilde.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Metode 3
Optakten til 1.oliekriserne 4
1. Oliekrise 5
2. Oliekrise 7
Priselasticitet 13
Politiske forhold 14
Vurdering af oliens fremtidige rolle som energikilde 15
Konklusion 22
Kildehenvisninger 23
Bilag 24

Uddrag

Indledning:
I hele verden bliver olien opfattet som en vigtig del i den maskine, som afgør vores skæbne. Olien har en magt, som få råstoffer har. Den kan give rigdom, den kan give os fattigdom, olien kan bringe landene tættere på hinanden, men også give en distance.

I denne opgave vil jeg gå i dybden med det egentlige hændelsesforløb omkring disse to kriser, samt redegøre for hvorfor disse kriser opstod, og hvilke konsekvenser de fik for både de olieproducerende og de olieimporterende lande.

Dernæst vil jeg analysere hvordan markedet for olie fungerer, og hvor mange faktorer der spiller en rolle i prissætningen af olie.

Markedet for olie er ikke blevet mindre komplekst med tiden og i dag diskuteres oliens fremtidige rolle i mange forskellige sammenhænge: Væksten i Kina og Indien, klimatopmøder, vedvarende energi osv. Det leder mig til, at jeg til sidst i denne opgave vil vurdere hvilken rolle olie kommer til at spille som energikilde i fremtiden, jeg vil i den sammenhæng diskutere hvorvidt de olieeksporterende lande har grund til at bekymre sig for fremtiden... Køb adgang for at læse mere

SOP om Olie i International Økonomi A og Samfundsfag B

[2]
Bedømmelser
 • 23-11-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  super fin opgave du har lavet her
 • 30-05-2013
  rigtig, rigtig god inspiration