Una generación que crece sin la 'ñ'

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Spansk A
  • 12
  • 20
  • 8205
  • PDF

Una generación que crece sin la 'ñ'

Her finder du Studienets opgavehjælp til "Una generación que crece sin la 'ñ'". Det er titlen på den digitale eksamen den 19. maj 2017 for Spansk A på STX. Det handler om latinoer i USA's brug af spansk.

Opgavehjælpen indeholder først vores besvarelse af alle spørgsmål og opgaver i delprøve 1, der handler om en tekst med samme titel. Ud over at besvare spørgsmålene, giver vi til hvert svar råd og vejledning til, hvordan du bedst håndterer hver enkelt type opgave. Dernæst gennemgår vi teksterne "Una generación que crece sin la 'ñ'", "Los hispanohablantes son una potencia mundial", videoklippet "Ser bilingüe en Estados Unidos - una entrevista a Waleska Lugo-DeJesús" og billedmaterialet i Tekst D. Vores gennemgang indeholder også en vejledning til, hvordan du kan inddrage teksterne i din besvarelse af delprøve 2. Til sidst giver vi dig eksempler på to forskellige besvarelser af delprøve 2, hvor du skal skrive en artikel til et skoleblad. Vores første besvarelse inddrager Tekst A fra delprøve 1 samt Tekst B, mens vores anden besvarelse inddrager alle teksterne. Det har vi gjort for at give dig eksempler på besvarelser, der koncentrerer sig om hver deres mængde af tekstmateriale, samt opfylder alle kravene til problemformuleringen.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"Una generación que crece sin la 'ñ'" indeholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1
1. Tekstens genre
2. Tekstens tema
3. Tekstens formål
4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål)
5. Markér det rigtige svar
6. Sandt eller falsk?
7. Forbind højre og venstre spalte, så sætningerne er korrekte
8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med synonymerne i højre spalte
9. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billede 1, billede 2 eller begge billeder?
10. Giv billedet en titel på spansk og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk
11. Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på spansk. Brug mindst 3 adjektiver
12. Beskriv historien bag billedet. Skriv 3-5 sætninger på spansk
13. Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge (der kan være flere muligheder)
14. Indsæt et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang

Delprøve 2
Skriv en artikel på spansk om latinoernes sprog og identitet til Club Chicanos blad, som nævnes i tekst A. I artiklen skal du komme ind på betydningen af at kunne tale flere sprog.

Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne B (Los hispanohablantes son una potencia mundial), C (video: Ser bilingüe en Estados Unidos) eller D (billedmateriale). Du må gerne inddrage yderligere information.

Du skal bruge mindst 10 af de nedenstående ord i din tekst, heraf skal mindst tre være verber.

- Alle andre ordklasser end verber skal anvendes i den form, de står i nedenfor.

- Verberne står i infinitiv nedenfor. I din tekst skal du bruge de tre verber i hver sin bøjede form, så følgende verbalformer indgår i teksten: præsens (nutid), estar + gerundium (udvidet nutid) og futurum (nær fremtid/fremtid).

Du skal markere de valgte ord i din tekst med understregning eller fed.
Besvarelsen skal fylde 300 ord.

comunicar – entender – sin – mucho – lo – tener miedo – idioma – latinos – cultura – practicar – complicada – experiencia – a veces – aprender – viajar – se – escuchar – correctamente

Una generación que crece sin la 'ñ'

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.