Styrkekonstant og protolysegrad

  • STX 2.g
  • Kemi B
  • 10
  • 9
  • 1361
  • PDF

Styrkekonstant og protolysegrad

Forsøget undersøger en syres styrkekonstant og protolysegrad. Vi bestemmer styrkekonstanten og protolysegraden for tre forskellige syrer:
- Ethansyre
- Methansyre
- En Hydrogensulfation

Formål
Formålet med dette forsøg er at måle styrkekonstanten, Ks, og syrens protolysegrad, α.

Studienets kommentar

Fin rapport. Man bør skelne mellem fejlkilder og usikkerheder. Fejlkilder vil påvirke dit resultat i én bestemt retning, hvorimod usikkerheder ikke har nogen retning.

Indhold

Formål
Teori
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Resultatbehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Materialer:
Apparatur: To målekolber, 250 mL. Dråbepipette. Vægt. Pipette, 25 mL, med sugebold. Plasticbæger, 25 mL. pH-meter. Putter, pH = 4.01.

Kemikalier: NaHSO4. HCOOH. CH3COOH.

Fremgangsmåde:
Først fremstilles opløsningen med cs = 0,100 M. Opløsningen laves i en 250 mL målekolbe.
Kontrollér pH-metrets temperaturindstilling.

Justér derefter apparatet med en såkaldt putteropløsning med pH = 4.01. Der kan anvendes et lille plasticbæger til målingen. Først skylles bæger og elektroder med vand.

Derefter skylles med den opløsning, man skal måle på. Det sker ved at hælde noget af opløsningen op i plasticbægeret, hvorefter elektroderne dyppes i væsken, som derefter hældes ud. Hæld en frisk portion opløsning op i bægeret. Dyp elektroderne i opløsningen og aflæs pH-metret, når dets visning er konstant. Det er vigtigt, at opløsningen har den rigtige temperatur ved målingen.

Mål derefter pH for opløsningen med cs = 0.0100 M og cs = 0.00100 M.
Disse opløsninger laves ved fortynding, idet der anvendes en 25 mL pipette og 250 mL målekolbe... Køb adgang for at læse mere

Styrkekonstant og protolysegrad

[1]
Bedømmelser
  • 16-03-2013
    Godt, nu kan jeg komme videre