Hydronolysegrad og Syrestyrke - Rapport i Kemi

  • STX 2.g
  • Kemi B
  • 12
  • 7
  • 1641
  • PDF

Hydronolysegrad og Syrestyrke - Rapport i Kemi

Rapporten undersøger eddikesyres hydronolysegrad og syrestyrke. Hydronolysegrad kaldes også for protolysegrad.

Formål
Formålet er at bestemme eddikesyres styrkekonstant og hydronolysegrad.

Studienets kommentar

Du kan læse om syrestyrke med videre i vores kompendum om pH-beregninger.

Indhold

Formål
Teori
- Syre-basereaktion
- Kemisk ligevægt
- Syrestyrke
- Måling af pH
- Protolysegrad/hydronolysegrad
Apparatur og kemikalier
Eksperimentelt
Efterbehandling
Usikkerheder/fejlkilder
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Apparatur og kemikalier
Pipette, målekolber, bægerglas, pH-meter, pufferopløsning, 0,100 M eddikesyre.

Eksperimentelt
Først fremstiller vi opløsningen med cS = 0,1000 M. Opløsningen fremstilles i en 250 ml målekolbe. Derefter justeres pH-meteret med en såkaldt pufferopløsning, der har en fast pH-værdi. Først skylles bæger og elektroder med vand. Derefter skylles de med den opløsning, man skal måle på. Det sker ved at hælde noget af opløsningen i bægeret, hvorefter elektroderne dyppes i væsken, som derefter hældes ud. Nu hældes en frisk portion opløsning i bægeret, elektroderne dyppes i opløsningen og pH-meteret aflæses, når visningen er konstant. Vi husker at kontrollere pH-meterets temperaturindstilling, fordi syrens styrkekonstant er temperaturafhængig. Derefter måler vi også pH-værdien for opløsninger med cS = 0,0100 M og cS = 0,0010 M. Disse opløsninger laves ved fortynding, hvor der anvendes en 25 mL pipette og en 250 mL målekolbe... Køb adgang for at læse mere

Hydronolysegrad og Syrestyrke - Rapport i Kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.