SRO: Syre-basetitrering og differentialregning i Matematik og Kemi

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Kemi A)
  • 12
  • 25
  • 4621
  • PDF

SRO: Syre-basetitrering og differentialregning i Matematik og Kemi

Studieretningsopgave (SRO) i Matematik A og Kemi A om syre-basetitrering og differentialregning.

I Kemi A er der:
- redegjort for difinitionerne af hhv. stærke og svage syrer og baser samt teorien bag titreringer
- forklaret hvordan titreringskurverne kan anvendes til at bestemme en syre styrkekonstant, pKs, og koncentration
- bestemt koncentration og pKs for to anvendte syrer (resultaterne er sammenholdt med opslag i Databogen)

I Matematik A er der:
- anvendt et computerprogram til at bestemme en god model for funktionen bag titreringskurven (TI 89-lommeregner)
- argumenteret for hvorfor den valgt model er anvendelig
- en vurdering af modellen i forhold til kemividen
- anvendt differentialregning og funktionsundersøgelse med henblik på at opfylde kemikravene
- redegjort for den anvendte matematiske teori i sammenhæng med den kemiske teori.

Lærers kommentar

God fornemmelse for de to fags fælles muligheder. Vægten er lagt på kemidelen. God og grundig gennemgang samt god brug af differentialligning. Kemijournalen er dog mere en rapport.

Studienets kommentar

Du kan læse mere om syrer og baser, pH-beregninger i vores kompendier om disse emner. Du kan også læse om differentialregning i vores kompendium om dette emne.

Indhold

1. Indledning 3
2. Introduktion til syre/base-titrering 3
3. Teori i forhold til praksis 5
3.1 Titrering af en stærk syre med en stærk base 5
3.2 Titrering af en svag syre med en stærk base 7
4. Konklusion 9
5. Litteraturliste 10
6. Bilag 11

Uddrag

1. Indledning
Jeg har valgt at skrive min SRO i kemi/matematik indenfor emnet syrer, baser og differentialregning, da jeg synes, syre/base-kemi er meget interessant.
Som grundlag for min opgave har jeg udført to forsøg i kemilaboratoriet, der er beskrevet i journalen, der er vedlagt som bilag. Jeg vil kort gøre rede for teorien bag titreringsmetoden, der er blevet brugt til forsøgene samt forklare, hvordan man ud fra en titreringskurve bestemmer en syres koncentration og dens syrekonstant. Jeg vil bestemme en model for titreringskurven og vil ved hjælp af differentialregning bestemme syrens koncentration og dens syrekonstant.

2. Introduktion til syre/base-titrering
Inden for kemi taler man om hhv. svage og stærke syrer og baser. En stærk syre er defineret ved en syre, der i vanding opløsning er fuldstændigt adskilt i hydroner og syrerestioner. Herved frigives alle hydronerne til den vandige opløsning . Omvendt vil en svag syre have sværere ved at adskilles fuldstændigt, og herved frigives der kun få hydroner til den vandige opløsning .
En stærk base er defineret ved en base. der opløses fuldstændig på ionform i vandige opløsninger, og derved frigøres alle oxoniumionerne til den vandige opløsning. En svag base vil derimod ikke opløses fuldstændigt på ionform, og derfor vil der være få oxonium-ioner frigjort.
For enhver syre eller base i vandig opløsning bruger man betegnelsen styrkekonstant, der er et udtryk for syrens eller basens styrke i vandig opløsning . For en syre vil ligevægtskonstanten Ks betegne styrkekonstanten for syren, mens ligevægtskonstanten Kb vil betegne styrkekonstanten for en base. De to ligevægte for et korresponderende ... Køb adgang for at læse mere

SRO: Syre-basetitrering og differentialregning i Matematik og Kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO: Syre-basetitrering og differentialregning i Matematik og Kemi.