SRP om stress i Biologi A og Psykologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Psykologi B, Biologi A)
 • 12
 • 28
 • 7744
 • PDF

SRP om stress i Biologi A og Psykologi B

SRP i Biologi og Psykologi om stress. Du kan også bruge opgaven til inspiration, selvom du skriver i Bioteknologi i stedet for Biologi.

Opgaven består af en redegørelse af nervesystemets opbygning, herunder en dybdegående beskrivelse af funktionen af de områder i hjernen, der berøres af stress.

Dernæst redegøres for hvad begrebet stress dækker over, både biologisk og psykologisk. I denne forbindelse beskrives begrebet PTSD, coping samt de generelle symptomer og årsager til stress.

På baggrund af det udleverede bilag ”Stress blandt erhvervsaktive danskere” udfærdiges en analyse af, hvordan arbejdsmiljøet kan fremkalde stress, samt hvilke symptomer der observeres ved en stresset situation.

Endeligt vurderes følgerne af det førnævnte lang- og kortvarige stressforløb, og i denne forbindelse diskuteres hvad man i samfundet kan gøre for at komme stress i forkøbet.

Til diskussionen inddrages det udleverede bilag ”Syg af Stress” fra Psykiatrifonden, 2001.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
Hovedafsnit 2
Nervesystemets opbygning: 2
Det limbiske system: 3
Det autonome nervesystem: 3
Stress-hormonerne: 4
Hjernehormonerne: 5
Det akutte stress respons: 6
Den vedvarende stresstilstand: 8
Posttraumatisk stress forstyrrelse: 9
Årsager og stresssymptomer: 9
Stressorer: 10
Reaktions mønstre/gennemgående faser: 11
En stressmodel: 11
Coping: 12
Coping strategier: 13
Arbejdsmiljøet og stress: 14
Sygdomme efter langvarigt stressforløb: 16
Arbejdslivet: 16
At komme stress i forkøbet: 18
Konklusion 19
Litteraturliste 21
Bøger: 21
Internet: 21

Bilag 1: 22
Bilag 2: 23
Bilag 3: 24
Bilag 4: 25
Bilag 5: 26
Bilag 6: 27
Bilag 7: 28
Bilag 8: 29
Bilag 9: 30
Udleverede bilag 1: 31
Udleverede bilag 2: 37

Uddrag

"Indledning:
Stress er de seneste år blevet en større del af dagligdagen for mange danskere . Begrebet stress og sygdomme, hvor stress optræder som årsagsfaktor, har den seneste tid været emner i måde medier og på arbejdspladsen.

Stress er efterhånden blevet en udbredt folkesygdom i samfundet. Undersøgelser viser, at 20-30 % af Danmarks befolkning – svarende til ca. 1. million danskere – er berørt af stress i dagligdagen.

Mange forskere mener, at stress kan sættes i forbindelse med det moderne liv. Samfundet er under konstant udvikling og kravene til det enkelte menneske skærpes. Både i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Op imod 500.000 danskere føler sig udbrændte på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladsen er opmærksom på problemet og forsøger at komme stress i forkøbet.

Stress opstår, når individet føler pres og oplever, at presset overstiger de ressourcer, det har til rådighed. Stress mærkes altså hos det enkelte menneske, men fænomenet opstår i sammenspillet mellem det enkelte individ og omgivelserne.

Kortvarig stress, gør det muligt at reagere og handle hensigtsmæssigt i ekstreme situationer. Længerevarende stress udgør en trussel mod helbredet. Står belastningen på længe nok, kan dette få alvorlige følger for individet.

Det er vigtigt at slå fast, at stressresponset er uundgåeligt og nødvendigt for vores overlevelse. Når kroppen reagerer med stress, skyldes det et forsøg på genoprettelse af kroppens indre balance. Alle slags ændringer, fysiske og psykiske, påvirker og stresser individet.

Opgaven består af en redegørelse af nervesystemets opbygning, herunder en dybdegående beskrivelse af funktionen af de områder i hjernen, der berøres af stress. Dernæst redegøres for hvad begrebet stress dækker over, både biologisk og psykologisk. I denne forbindelse beskrives begrebet PTSD, coping samt de generelle symptomer og årsager til stress.

På baggrund af det udleverede bilag ”Stress blandt erhvervsaktive danskere” udfærdiges en analyse af, hvordan arbejdsmiljøet kan fremkalde stress, samt hvilke symptomer der observeres ved en stresset situation.

Endeligt vurderes følgerne af det førnævnte lang- og kortvarige stressforløb, og i denne forbindelse diskuteres hvad man i samfundet kan gøre for at komme stress i forkøbet. Til diskussionen inddrages det udleverede bilag ”Syg af Stress” fra Psykiatrifonden, 2001."... Køb adgang for at læse mere

SRP om stress i Biologi A og Psykologi B

[15]
Bedømmelser
 • 05-12-2009
  Den er måske en anelse dyr - men hvis man skal have inspiration til emnet stress, så er den point'ene værd.. Der gives en gennemgang af nervesystemet - måske lidt uhensigtsmæssigt, men god gennemgang. Gennemgangen af stress er det bedste jeg har set herinde - so fare. Der er nogle rigtig gode bilag med! :D
 • 07-12-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget brugbart, der kunne godt have været flere fodnoter i den, men ellers rigtig fin opgave du har lavet. Giver et godt indblik i emnet, og det er lidt mere spændende end at sidde og læse en bog om emnet - selvom dette også kan ære en fornuftig ting.
 • 14-10-2013
  god srp til inspiration
 • 11-05-2012
  Meget flot opgave! meget faglig og god gennemgang af nervesystemet