SRP om angst i Biologi A og Psykologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Psykologi B, Biologi A)
 • 12
 • 30
 • 8177
 • PDF

SRP om angst i Biologi A og Psykologi B

SRP om angst, specielt socialangst, med fagkombinationen Biologi A og Psykologi B, hvor jeg gør rede for angst og de psykologiske samt biologiske forklaringer af tilstanden. Herudover kigger jeg på behandlingsmuligheder, og effektiviteten af disse.

SRP'et er skrevet i 2010.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Angst 4
Biologiske og psykologiske forklaringer 7
Psykologiske forklaringer 7
Biologiske forklaringer 13
Effektivitet af behandling 19
Kognitiv adfærdterapi 19
Medicinsk behandling 20
Undersøgelser af behandlingseffektivitet 21
Diskussion af behandling 23
Konklusion 26
Perspektivering 26
Bibliografi 26
Primær litteratur 26
Sekundær litteratur: 27
Bilag 1 29
International Classification of Diseases (ICD-10) 29

Uddrag

"Indledning:
Angsttilstande bliver anset for lette sindslidelser, måske fordi de ikke er psykotiske og fordi mange formår at leve et relativt normalt liv på trods af deres angstlidelse.

Flere epidemiologiske europæiske undersøgelser viser, at ca. 12 % af befolkningen lider af angst. Angstlidelser, herunder socialangst, er dog stærkt invaliderende for mange mennesker. Personer, der lider af socialangst, føler angst i forbindelse med alt samvær med andre mennesker – også bare ved tanken om dette. Enhver kan forestille sig, hvor ødelæggende det er at føle angst i de situationer.

Angst kan defineres som en psykobiologisk tilstand. Derfor er det relevant at se på socialangst både fra en psykologisk og en biologisk synsvinkel. Jeg vil i min opgave gøre rede for angst og herunder se på, hvordan man kan diagnosticere socialangst.

Dernæst vil jeg gøre rede for og diskutere mulige biologiske og psykologiske forklaringer på socialangst. Endelig vil jeg diskutere og vurdere, om man kan behandle socialangst effektivt. Dette vil jeg undersøge ved at bruge lærebøger, inddrage relevante artikler og eksperimenter, der er blevet lavet på de omtalte områder."... Køb adgang for at læse mere

SRP om angst i Biologi A og Psykologi B

[5]
Bedømmelser
 • 05-03-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  jeg synes den er rigtige god. alle punkterne hjælper mig med det hele. jeg synes der ikke nogle stavfejl rigtige god billedanalyse. jeg tror den hjælper mig til eksemen
 • 03-01-2011
  det er en uddybende og god opgave, skal i gang med at skrive om generalisernde angst, havde stor glæde af at se hvordan man kan gå til emnet. virkelig flot rapport,
 • 04-01-2015
  Meget brugbar til en grundforståelse af angst neuralt.
 • 03-05-2011
  Meget god SRP og super god inspiration til min psykologiophave.

Materialer relateret til SRP om angst i Biologi A og Psykologi B.