SRP om depression i Biologi A og Psykologi B

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Psykologi B)
  • 12
  • 23
  • 7304
  • PDF

SRP om depression i Biologi A og Psykologi B

Her er et eksempel på et SRP (studieretningsprojekt) i fagene Biologi A og Psykologi B. SRP'et er skrevet af vores redaktører i Biologi og Psykologi. Du kan bruge opgaven til at se, hvordan man opbygger et SRP, og hvordan et SRP til karakteren 12 ser ud.

Se også SRP-Bogen for mere hjælp!

Opgaveformulering

Hvordan behandler man bedst depression?

• Redegør for de centrale symptomer på depression, og inddrag en analyse af en case med en depressionsramt person. Redegør for typiske psykologiske behandlingsformer mod depression.

• Redegør for serotonins virkning i nervesystemet og for, hvordan nogle typer antidepressiv medicin påvirker aktiviteten/koncentrationen af serotonin i nervesystemet.

• Analyser dette paraplystudie fra 2022 om serotonins effekt ift. behandling af depression: https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0. Vurder studiets fund, evt. ved at inddrage udtalelser om studiet fra andre forskere.

• Diskuter fordele og ulemper ved medicinske og psykologiske metoder til behandling af depression og overvej, hvordan man kan forbedre behandlingen af depression i det danske sundhedsvæsen.

Indhold

Opgaveformulering 2
Resumé 3
Indledning 6
Metoder 6
Psykologi: Redegørelse og caseanalyse 7
Symptomer på depression 7
Caseanalyse: Michaels depression 8
Overblik over casen 8
Michaels symptomer 9
Michaels behandling 10
Psykologiske behandlingsformer mod depression 10
Kognitiv terapi 10
Evidens for kognitiv terapis effekt 11
Interpersonel terapi 11
Evidens for interpersonel terapis effekt 11
Psykologisk terapi vs. antidepressiv medicin 12
Biologi: Redegørelse og metaanalyse 12
Serotonins funktion i nervesystemet 12
Antidepressive præparater, som påvirker serotonin 13
Analyse af paraplystudie 14
Overblik over paraplystudiet 14
Typer af metastudier i paraplystudiet 14
Studiets fund 14
1. Serotonin og serotonin-metabolitten 5-HIAA 14
2. Serotoninreceptorer 15
3. Serotonintransporteren SERT 15
4. Tryptophan 15
5.-6. SERT-genet og sammenhæng med stress 16
Studiets konklusioner 16
Vurdering af studiets fund og konklusioner 16
Argument 1: Studiet bygger på en falsk præmis 17
Argument 2: Studiet bygger på indirekte målinger af serotoninkoncentration 17
Argument 3: Antidepressiv medicin har en god effekt, som vi ikke fuldt ud forstår 17
Diskussion 18
Fordele og ulemper ved medicinsk behandling 18
Fordele og ulemper ved psykologisk terapi 19
Behandling og forebyggelse med udgangspunkt i den biopsykosociale model 19
Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

Indledning

Depression er en af de mest udbredte psykiske lidelser i Danmark, og det anslås, at 17-18% af danskerne vil udvikle depression på et tidspunkt i løbet af livet (Hvidberg, 2020). Depression er samtidig en psykisk lidelse, som potentielt kan have meget alvorlige konsekvenser. Den kan gribe forstyrrende ind i ens sociale relationer, den kan gøre det svært eller umuligt at passe en uddannelse eller et arbejde, den kan være årsag til både fysiske og psykiske følgesygdomme, og den kan i yderste konsekvens føre til selvmord. Depression har altså voldsomme konsekvenser på både det personlige og det samfundsmæssige plan, og det er derfor af største vigtighed, at sundhedssystemet kan tilbyde den bedst mulige behandling til patienter, som lider af depression.

Der findes tre overordnede strategier, som anvendes til behandling af depression: psykologisk terapi, medicinsk behandling og elektrokonvulsiv terapi (ECT). Normalt behandler man lette depressioner udelukkende gennem psykologisk terapi, mens man ved moderate eller svære depressioner også kan introducere medicinsk behandling og/eller ECT-behandling (Sundhed.dk).

I dette SRP vil jeg undersøge, hvordan man bedst behandler depression. Jeg vil især koncentrere mig om psykologisk terapi og antidepressiv medicin, da det er de to mest udbredte former for behandling. Ud fra mine analyser vil jeg diskutere fordele og ulemper ved de forskellige metoder til behandling af depression. Jeg vil også overveje, hvordan man kan forbedre den nuværende behandling af depression i det danske sundhedsvæsen... Køb adgang for at læse mere

SRP om depression i Biologi A og Psykologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.