SOP: Product Placement & Steff Houlberg

SOP: Product Placement & Steff Houlberg

Dette er et SOP i Dansk og Markedskommunikation om begrebet Product Placement og virksomheden Steff Houlberg.

Formålet med opgaven er at finde ud af, hvilken betydning det har haft for Steff Houlberg at være med i en spillefilm som "Alle for én". Der findes frem til både fordele og ulemper ved Steff Houlbergs PPL.

Herudover vurderes det, hvorvidt Steff Houlberg kan tilrettelægge sit marketingmix til understøttelse af deres PPL.

Med ovenstående problemformulering og afgrænsning vil opgaven munde ud i følgende spørgsmål:

- Hvad forstås der ved begrebet product placement?
- Udvælg filmklip. Hvilke virkemidler indeholder filmen, hvem er målgruppen og hvordan inddrages PPL?
- Hvad betyder det for Steff Houlberg at være med i Alle for én? Inddragelse af fordele og ulemper.
- Hvordan kan Steff Houlberg anvende promotion til understøttelse af deres PPL?

Ovenstående besvares ved hjælp af en redegørelse af begrebet product placement, samt en filmanalyse af relevante klip fra "Alle for én". Herudover diskuteres effekten af Steff Houlbergs PPL. Sidst i diskussionen inddrages både fordele og ulemper til konklusionen om, hvilken betydning Steff Houlbergs PPL har haft for dem. Afslutningsvis ses på Steff Houlbergs markedsføring i forbindelse med filmperioden, og det vurderes, hvilke promotionstiltag de kunne have anvendt til understøttelse af deres PPL.

Elevens kommentar

En forbedring kunne være en målgruppesegmentering som bilag.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Metode 4
Forklaring af begrebet product placement 5
Analyse af selvvalgte dele af filmen alle for én 7
Klip fra samlingen af barndomsvennerne 7
Timo og ralf på vej til tyskland 11
Klip hvor product placement indgår 12
Diskussion af product placement betydning for steff houlberg 14
Effekten af steff houlbergs placering i alle for én 14
Fordele og ulemper ved steff houlbergs product placement i alle for én 16
Vurdering af promotionsunderstøttelse til product placement 18
Konklusion 20
Litteraturliste 22
Bilag i 24
Bilag ii 27

Uddrag

"Forklaring af begrebet Product Placement

I dette afsnit vil jeg forklare begrebet PPL, som har relevans for at forstå opgavens diskussions- og vurderingsafsnit.

PPL benævnes også produktplacering, som er en reklameform der anvendes i stigende omfang i både TV og film. Virksomheder forsøger på denne måde at eksponere sine produkter ud til forbru-ger. Eksempelvis forærer virksomheder sine produkter til filmproducenter i en sådan mængde, at de kan synliggøres i filmen.

Filmselskabet kvitterer udleveringen af produkterne ved, at synliggøre virksomhedens navn og logo. PPL minder derfor i høj grad om programsponsorering. I 1987 beskriver Eva Steortz product placement:..."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Product Placement & Steff Houlberg

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.