SOP om Neuromarketing og Coca Cola

  • HHX 3. år
  • SRP (Psykologi B, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 28
  • 8986
  • PDF

SOP om Neuromarketing og Coca Cola

SOP om neuromarketing og Coca Cola, skrevet i fagene Afsætning A og Psykologi B.

Opgaven indeholder en redegørelse for neuromarketing, med henblik på Coca Cola som brand. Desuden også en vurdering af hvordan neuromarketing vil blive benyttet i fremtiden.

Lærers kommentar

God og velformuleret, dog med en for uddybende redegørelse og få gentagelser.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 2
Metode og afgrænsning 2
Redegørelse for neuromarketing 3
Udnyttelse af neuromarketing 5
Brands 6
Brug af neuromarketing inden for brands 6
Coca-Cola som brand 8
Produkter 9
Neurodesign 10
Brug af neuromarketing inden for produkter 10
Coca-Cola som produkt 11
Reklamering 12
Den direkte vej til reklamerings effektivitet 12
Den indirekte vej til reklamerings effektivitet 12
Brug af neuromarketing inden for reklamering 13
Coca-Colas reklamering 13
Shopping 14
Brug af neuromarketing inden for shopping 15
Coca-Cola og shopping 16
Online 16
Brug af neuromarketing inden for online shopping 18
Coca-Colas online marketing 18
Underholdning 18
Grunden til at product placement virker 19
Brug af neuromarketing inden for underholdning 20
Coca-Colas product placement 20
Brug af neuromarketing i fremtiden 20
Neuromarketing som manipulation 21
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Bilag 24

Uddrag

Indledning
Neuromarketing er yderst aktuelt når det kommer til forståelse af købsadfærd og den menneskelige hjerne. Vores hjerne er mere primitiv end vi regner med, så i denne opgave vil jeg kigge på hvordan den menneskelige hjerne er opbygget, og hvorfor vi bliver påvirket af de ting som vi gør.

I fagene afsætning A og psykologi B vil jeg først lave en redegørelse for begrebet neuromarketing, og derigennem få en forståelse for emnet. Neuromarketing er et bredt emne, og for at begrænse dette vil jeg i min analyse tage udgangspunkt i 6 forskellige felter inden for marketing, hvortil neuromarketing kan udnyttes. Desuden findes der mange metoder når det kommer til udnyttelsen af neuromarketing, og jeg vil derfor kigge på hvilke undersøgelser man kan lave inden for de forskellige felter. Det er muligt for mange virksomheder at gøre nytte af denne teknologi, dog har jeg valgt at tage udgangspunkt i Coca-Cola, som ikke blot er en virksomhed, men også et kæmpe brand. Under hvert af disse felter, vil jeg komme ind på hvordan den omtalte teori passer ind i Coca-Colas marketingsstrategier.

Hvis fremtidig lovgivning ikke forhindrer det, kan neuromarketing virkelig potentiale til at slå igennem, og blive en væsentlig del af virksomhedernes markedsføring. Derfor vil jeg diskutere hvordan firmaer fremover vil være i stand til at udnytte denne teknologi.

Der er mange forskellige holdninger til hvorvidt neuromarketing er uetisk eller ej, idet man direkte går ind og ser på de neurologiske påvirkninger. I denne forbindelse vil jeg afslutningsvist vurdere hvorvidt udnyttelsen af neuromarketing egentlig fungerer som manipulation af forbrugerne, eller om det er en naturlig udnyttelse af den teknologiske udvikling.

Metode og afgrænsning
I redegørelsen bliver begrebet neuromarketing overfladisk beskrevet, ved brug af fagbegreber fra afsætning og psykologi. Købsadfærdsanalysen vil blive benyttet en forståelse af hvordan neuromarketing påvirker forbrugernes holdninger og købsadfærd. Til analysen er der blevet gjort brug af fagbøgerne, 'Neuromarketing for dummies', 'Brandchild' og 'Brandwashed'. Desuden er der blevet gjort brug af relevant terminologi, artikler og websider. Igennem forskeres holdninger vil jeg diskutere og vurdere emnet. Ud fra min nyfundne viden, vil jeg lave en konklusion.

Jeg forholder mig kritisk til kilderne. Bøgerne der er benyttet er teoretiske bøger, hvor forfatternes subjektive holdning er begrænsede. Mange af artiklerne er præget af journalistens holdninger, hvilket jeg har forholdt mig kritisk til.

Jeg har valgt at tage særligt udgangspunkt i Coca-Cola og deres markedsføring, frem for andre virksomheder, i det at Coca-Cola har så stor en brandloyalitet. Endvidere er der lavet en del undersøgelser inden for feltet, som tager udgangspunkt i Coca-Cola... Køb adgang for at læse mere

SOP om Neuromarketing og Coca Cola

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.