SOP om markedsføring på de sociale medier

SOP om markedsføring på de sociale medier

Dette SOP i Kommunikation/IT A og Design B handler om markedsføring på de sociale medier.

Opgaven fokuserer på Facebook og Twitter, og indeholder en analyse af markedsføringen hos Folkekirkens Nødhjælp og Komplett på de sociale medier og deres hjemmeside.

Opgaveformulering

Undersøg den grafiske identitet for udvalgte firmaer eller organisationer – med særligt fokus på den grafiske brugerflade i deres web kommunikation

Benyt relevant teori og undersøgeler for at give et indblik i, hvilke muligheder sociale medier giver inden for markedsføring

Analyser hvordan de udvalgte firmaer/organisationer fører sin grafiske identitet igennem på de sociale medier i forbindelse med markedsføring.

Vurdér værdien af firmaerne/organisationernes markedsføringsindsats på nettet, idet du forholder dig til de begrænsninger de sociale medier giver for den grafiske identitet.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning

Afsnit 1: Markedsføringsmuligheder på de sociale medier
- Sociale medier
- Målgrupper og segmentering
Afsnit 2: Folkekirkens Nødhjælp og Kompletts grafiske identitet med fokus på deres web kommunikation
- Folkekirkens Nødhjælps grafiske identitet
- - Logo
- - Typografi
- - Farver
- - Navigationsstruktur
- Kompletts grafiske identitet
- - Logo
- - Farver
- - Typografi
- - Navigationsstruktur
Afsnit 3: Folkekirkens Nødhjælp og Kompletts føring af deres grafiske identitet igennem de sociale medier
- Folkekirkens Nødhjælp grafiske identitet på Twitter og Facebook
- - Twitter
- - Facebook
- Kompletts grafiske identitet på Twitter og Facebook
- - Twitter
- - Facebook
Afsnit 4: Værdien af markedsføringen på sociale medier 1
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt at arbejde med emnet ”markedsføring på de sociale medier”, fordi jeg gerne vil undersøge, nærmere hvilke markedsføringsmuligheder man som firma eller organisation har på de sociale medier og hvilke fordele mediet giver. I forbindelse med markedsføringen på de sociale medier, er afsenderen låst fast i mediets design og grafiske rammer og eventuelle kommunikationsmæssige begrænsningers, som kan have indflydelse på både budskabet men også virksomhedens visuelle identitet.

Jeg har valgt at undersøge firmaet Komplett (Nordens største netbutik) og hjælpeorganisationen Folkekirkens Nødhjælp (Danmarks største humanitære organisation på Facebook) markedsføringsindsats på de sociale medier og derudover analysere deres grafiske identitet og hvordan de fører denne identitet igennem på de sociale medier.

Da de sociale medier er et bredt begreb med massevis af forskellige medier, har jeg valgt kun at arbejde i dybden med Facebook og Twitter, de to største og mest populæreste sociale medier, ikke kun når man ser på antallet af aktive brugere men også når man kigger på markedsføring blandt firmaer. Facebook og Twitter er også de to sociale medier Folkekirkens Nødhjælp og Komplett markedsfører sig på.

Jeg har valgt at først at give et indblik i, hvilke muligheder de sociale medier giver inden for markedsføring, hvor jeg derefter i næste afsnit undersøger den grafiske identitet for Folkekirkens Nødhjælp og Komplett. Altså har valgt at bytte rundt på de to afsnit da dette vil give en bedre struktur og rød tråd i projektet, da jeg i første afsnit beskriver sociale medier og markedsføringen derpå, i andet afsnit undersøger jeg den grafiske identitet hos Folkekirkens Nødhjælp og Komplett, for derefter i tredje afsnit at analysere hvorvidt denne identitet føres igennem på de sociale medier, for til sidst i fjerde afsnit at give en vurdering af værdien af deres markedsføringsindsats hvor jeg forholder mig til begrænsningerne for identiteten. Jeg vil til slut kort perspektivere til hvordan de teknologiske muligheder for de sociale muligheder ser ud i fremtiden.

Jeg har brugt statistikker omkring firmaers brug af de sociale medier og vigtigheden af markedsføringen på de sociale medier for at finde ud af hvordan firmaer generelt finder markedsføring på de sociale medier. Jeg har også interviewet de ansvarlige inden for markedsføringen på de sociale medier hos henholdsvis Folkekirkens Nødhjælp og Komplett for at kunne vurdere præcist hvordan de bruger de sociale medier og få indblik i området... Køb adgang for at læse mere

SOP om markedsføring på de sociale medier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.