SRP: De sociale medier og unges socialisering

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 31
  • 8744
  • PDF

SRP: De sociale medier og unges socialisering

I dette Studieretningsprojekt (SRP), skrevet i Dansk A og Samfundsfag A, finder du en undersøgelse af de sociale mediers rolle i det senmoderne samfunds og de unges socialisering.

I den følgende opgave vil jeg helt konkret:
• Redegøre for, hvilken rolle de sociale medier spiller i socialisationen i det senmoderne samfund. Her vil jeg belyse, hvordan de unge bruger de sociale medier, og hvad der gør dem så interessante.
• Analysere, med inddragelse af konkrete eksempler, hvorledes Instagram og Facebook bruges til iscenesættelse blandt unge. Dette vil jeg gøre ved hjælp af en narrativ undersøgelse understøttet af interviews med 4 piger fra 2.g.
• Diskutere om brugen af sociale medier er et problem for unge i det senmoderne samfund, med inddragelse af sociologisk teori. Her vil jeg ved hjælp af for- og modargumenter diskutere mig frem til, om det er filfældet.

Studienets kommentar

En flot og velskrevet opgave, hvor elevens analyser af Facebook- og Instagram-opslag samt interviews med unge mennesker trækker op. Diskussionen bliver dog en lille smule rodet og usammenhængende, og derfor får opgaven ikke topkarakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Redegørelse for sociale mediers rolle i socialisationen i det senmoderne samfund
- Det senmoderne samfund
- Socialisering
- Hvad er sociale medier?
- De unges brug af sociale medier
- Hvorfor de sociale medier er så interessante
- Sammenfatning
Analyse af iscenesættelse på de sociale medier
- Delkonklussion
Er de sociale medier et problem for unge i det senmoderne samfund?
- Er digitale forhold et plus eller en kannibalisering af vores intime relationer?
- Er drømmen om det perfekte liv i virkeligheden et mareridt?
- Er sproget en virus og har vi i så fald brug for en kur?
- Digitale færdigheder – nye helte eller nye skurke?
- Delkonklusion
Konklusion
Litteratur liste
Bilag

Uddrag

Indledning
Igennem de seneste 20 år har teknologien udviklet sig markant. Telefoner, internet og ikke mindst de sociale medier har set dagens lys. Vi er blevet introduceret til en digital verden, som især den unge del af befolkningen har taget godt imod. Ikke mindre end 3,4 millioner danskere har en Facebook-profil i dag, og blandt de 13-24 årige er tallet næsten 100% . Danske medier har lavet en statistik, der viser, at de unge i gennemsnit bruger 8 timer om dagen på internettet . I det offentlige rum diskuterer flere, hvilken betydning dette har for de unges liv og udvikling. Flere peger på, at de unge bruger de sociale medier til selviscenesættelse . Og blandt andet derfor diskuteres det, om de sociale medier er et problem for den unge generation. Dette har jeg sat mig for at undersøge og analysere nærmere.

Redegørelse for sociale mediers rolle i socialisationen i det senmoderne samfund
I de følgende afsnit vil jeg redegøre for, hvilken rolle sociale medier spiller i socialisationen i det senmoderne samfund. Jeg vil beskrive, hvad sociale medier er, og hvordan unge bruger dem. Derudover vil jeg belyse, hvad der gør de sociale medier så interessante i det senmoderne samfund.

Det senmoderne samfund
Det senmoderne samfund er et sociologisk begreb, skabt af den engelske sociolog Anthony Giddens til at beskrive og analysere, hvad der specifikt kendetegner det nuværende vestlige samfund . Det senmoderne samfund er præget af globalisering, teknologi, opbrud i de traditionelle værdier (af-traditionalisering ) og individualisering .

Socialisering
Begrebet socialisering dækker den proces, hvorunder børn og unge tilegner sig (internaliserer) samfundsmæssige færdigheder, normer og værdier, som dermed gør dem egnede til at leve i det omgivende samfund . Den primære socialisering finder sted i hjemmet med familien, hvor individet er i centrum . I børneinstitutioner og skole sker den sekundære socialisation, hvor andre voksne end familien præger individet. I det senmoderne samfund, hvor de fleste børn begynder i institution tidligt i livet og bruger næsten lige så meget tid dér som i familien, bliver den primære socialisering mere og mere lig den sekundære socialisering . Dette kaldes dobbeltsocialisering. I starten af 90'erne kom en ny faktor på banen og påvirkede socialiseringen – nemlig internettet og dermed de sociale medier. Socialisering gennem medier generelt set, kaldes for tertiær socialisering .

---

Analyse af iscenesættelse på de sociale medier
Med de unges stræben efter ”likes” og opmærksomhed, følger også selviscenesættelsen. Denne iscenesættelse har jeg sat mig for mål at undersøge. Jeg vil gennem en narrativ undersøgelse af billeder og statusopdateringer fra Facebook og Instagram analysere mig frem til, hvordan vi iscenesætter os selv, leger ukritisk med fantasi og virkelighed, for derigennem at skabe det ultimative ”plot”. Den narrative undersøgelse vil både analysere, hvad fortælleren umiddelbart vil opnå, og hvad der kan være af skjulte historier bag; hvad ”plottet” er. Derudover har jeg interviewet fire 2.g elever, der har givet deres svar på, hvad de tænker og oplever om selviscenesættelse på de sociale medier. Da metoden ikke er bred nok til at dække alle danskeres mening, vil jeg blot bruge svarene til at understøtte, hvad jeg kommer frem til i min narrative analyse. Alle statusopdateringer er anonyme, men taget direkte fra Facebook og dermed autentiske. Billederne fra Instagram har jeg fået tilladelse til bruge fra de respektive ejere, og er ligeledes autentiske.

Den sang, du lyttede til på Spotify, den digitale bog du læste, de serier du ser via Netflix, de steder du ”tjekker ind på” på mobilen og det spil, du egentlig er træt af at spille - det hele bliver delt på Facebook . De fleste sociale netværkssider på internettet indeholder et væld af teknologier og tjenester, der gør det let at dele, hvad du foretager dig med andre, og listen er lang. Hver gang du... Køb adgang for at læse mere

SRP: De sociale medier og unges socialisering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.