SOP: Kapacitetsstyring og optimering af en virksomheds omsætning

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Matematik A, SOP)
  • 10
  • 43
  • 8111
  • PDF

SOP: Kapacitetsstyring og optimering af en virksomheds omsætning

I opgaven redegøres der først for begreberne kapacitetsstyring og optimering. Herunder forklares forskellige former for knap kapacitet.

I rapporten bliver det beskrevet hvilke fordele og ulemper det kan have, at udvide kapaciteten i en virksomhed. Der bliver også redegjort for, hvordan man optimerer en virksomheds omsætning eller dækningsbidrag ved hjælp af matematiske modeller.

Efterfølgende er der en analyse af Have-A-Seat A/S' kapacitetsstyring, med henblik på optimering af produktionen. Her bruges virksomhedsøkonomiske metoder, for at belyse optimeringen.

Begreber som differensbidrag pr. maskintime, afsætningsplan, prioritetsplan og variable omkostninger tages i brug i den virksomhedsøkonomiske analysedel. Disse begreber bliver brugt til at analysere, såvel som at beskrive virksomheden Have-A-Seat A/S' kapacitetsstyring.

Til slut diskuteres forskellige måder, hvorpå Have-A-Seat A/S kan udvide deres kapacitet. Disse mulige udvidelser vurderes, og den resultatsmæssige virkning af den eventuelle mulighed for at udvide Have-A-Seat A/S' kapacitet vurderes.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Kap. I - Indledning
Kap. II - Redegørelse for kapacitetsstyring og optimering
2.1 - Kapacitetsstyring
2.1.1 - Knap kapacitet
2.1.2 - Ledig kapacitet
2.2 - Optimering
Kap. III - Optimering vha. matematiske modeller
3.1 - Optimering vha. differentiering
3.2 - Optimering vha. kvadratisk programmering
3.3 - Optimering vha. lineær programmering
3.4 - Optimering vha. Simplex-metoden
3.5 - Optimering vha. Lagrange-metoden
Kap. IV - Analysering af Have-A-Seat A/S' kapacitetsstyring.
4.1 - Beregning af dækningsbidrag i alt m.v.
4.2 - Optimal afsætningsplan såfremt ingen begrænsninger
4.3 - Beregning af DIFB pr. maskintime m.v.
4.4 - Prioriteringsplan
4.5 - Optimal afsætningsplan såfremt begrænsninger
Kap. V - Have-A-Seat A/S' udvidelsesmuligheder af kapaciteten
5.1 - Kapacitetsudvidelsesmuligheder
5.2 - Have-A-Seat A/S' muligheder for kapacitetsudvidelse
Metode
Konklusion
Kildeliste
Bilag
Bilag 1 - Eksempel på optimering vha. differentiering
Bilag 2 - Eksempel på optimering vha. kvadratisk programmering
Bilag 3 - Eksempel på optimering vha. lineær programmering
Bilag 4 - Udregninger til Simplex-metoden
Bilag 5 - Eksempel på optimering vha. Lagrange-metoden

Uddrag

Kap. I - Indledning
At have en succesfuld virksomhed, handler meget om at tjene så mange penge som muligt. En virksomhed har forskellige værktøjer, de kan tage i brug for at finde ud af hvordan de kan tjene flest mulige penge. Dette er bl.a. værktøjer som kapacitetsstyring og optimering. Stort set alle virksomheder kan være begrænset af knap kapacitet. Der kan være tale om både knaphed på arbejdstimer, mulige maskintimer eller f.eks. råvarer. Det er i en virksomheds interesse at ud-nytte deres arbejdstimer, maskintimer eller råvarer bedst, for at de kan opnå det størst mulige resultat. Både virksomhedsøkonomi og matematik kan hver især benyttes til løsning af sådanne problemer. Dette vil blive vist i denne rapport.

I denne rapport vil der først blive redegjort for begreberne kapacitetsstyring og optimering. Her¬under vil forskellige former for knap kapacitet blive forklaret. I rapporten bliver det beskrevet hvilke fordele og ulemper det kan have, at udvide kapaciteten i en virksomhed. Der bliver i denne rapport også redegjort for, hvordan man optimerer en virksomheds omsætning eller dæknings¬bi¬drag ved hjælp af matematiske modeller. Der vil i den redegørende del blive forklaret, hvad det vil sige, at der er ledig kapacitet i en virksomhed, samt hvad årsagen hertil kan være.

Efterfølgende vil der være en analyse af Have-A-Seat A/S' kapacitetsstyring, med henblik på op-timering af produktionen. Der vil her blive brugt virksomhedsøkonomiske metoder, for at opti-meringen kan belyses. Begreber som differensbidrag pr. maskintime, afsæt¬ningsplan, prioritets¬plan og variable omkostninger vil blive taget i brug i den virksomhedsøkono¬miske ana-lysedel. Disse begreber bliver brugt til at analysere, såvel som at beskrive virksomheden Have-A-Seat A/S' kapacitetsstyring.

Til slut vil der blive diskuteret forskellige måder, hvorpå Have-A-Seat A/S kan udvide deres kapa¬citet. Disse mulige udvidelser vil blive vurderet, og den resultatmæssige virkning af den eventu¬elle mulighed, for at udvide Have-A-Seat A/S' kapacitet, vil også blive vurderet... Køb adgang for at læse mere

SOP: Kapacitetsstyring og optimering af en virksomheds omsætning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.