SOP: JBS, Logistik, markedsføring og økonomi

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning B, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
  • 10
  • 25
  • 6983
  • PDF

SOP: JBS, Logistik, markedsføring og økonomi

SOP i Afsætning og Virksomhedsøkonomi om JBS og virksomhedens markedsføring.

SOP'et indeholder en analyse af JBS' nye tiltag i form af Cristiano Ronaldo og Caroline Wozniacki.

Derudover er der en dybdegående analyse af JBS' logistik samt en økonomisk analyse.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Studieretningsprojekt - JBS 0
Abstract 1
1. Indledning 3
2. Markedsføringsmæssige tiltag 4
2.1 Caroline Wozniacki 4
2.2 Cristiano Ronaldo 5
3. Logistisk analyse af JBS 7
3.1 Værdikæde 7
3.2 Forsyningskæde 8
3.3 Logistikstrategier 9
4. Økonomisk analyse af JBS-koncernen 12
4.1 Afgrænsning og udvikling 12
4.2 Rentabilitetsanalyse 12
4.3 Ændringer i forhold til begrænsninger 13
4.4 Soliditet, likviditet og risiko 15
5. Vurdering af JBS' fremtidsmuligheder 17
6. Konklusion 20
7. Kildeliste 22
8. Bilag 1 - Caroline Wozniacki 24
9. Bilag 2 - JBS værdikæde 25
10. Bilag 3 - Nøgletal 2013 25
11. Bilag 4 - Hoved- og nøgletal 2012 26
12. Bilag 5 - Beregninger af gældsrente 27
13. Bilag 6 - Gældsforpligtelser og omsætningsaktiver 28
14. Bilag 7 - Likviditetsgradsberegninger 29

Uddrag

1. Indledning
Jeg har som studieretningsprojekt valgt at skrive om Danmarks største undertøjsproducent JBS, som i manges øjne har været undertøj til den ældre generation. Deres store succes i Danmark og Norden bunder ud i, at de altid har haft enorme ambitioner , at de har en masse erfaring inden for branchen samt en stærk offensiv strategi, hvor de anvender horisontal integration . I de senere år har de forsøgt at lave om på dette forskruede syn på mærket, hvor folk tror, at JBS kun er til den ældre generation, ved at igangsætte flere promotionskampagner, som blandt andet rummer to kæmpe store sportsnavne og rollemodeller som deres frontnavne, nemlig Caroline Wozniacki og Christiano Ronaldo. Hele denne ændring af, hvordan JBS vil ændre forbrugernes syn på JBS' brand, har jeg set som et virkelig spændende tiltag fra JBS, og jeg vil i min opgave have specielt fokus på disse to navne.

JBS har stadig hovedsæde i Herning, hvor virksomheden også blev grundlagt i 1939, og her foregår alt omkring markedsføringen, lageret, logistikken, administrationen mv. Hvorimod al produktionen er outsourcet til Litauen . I dag er JBS Textile Group A/S en international virksomhed, med et ambitiøst mål om at være Nordeuropas største undertøjsproducent, hvor de samtidigt vil være en af verdens store spillere om undertøjsmarkedet. I øjeblikket har de over 300 ansatte . JBS' målgruppe er efterhånden ved at være fuldkommen, da den ældre generation altid har været vant til, at JBS var det eneste rigtige uden, at de har været nødt til at slippe en masse penge for det. Samtidigt har JBS fået trukket den unge generation ind i deres målgruppe ved hjælp af de tidligere nævnte promotionskampagner.

Hele tænkningen bag JBS leder os til en utrolig spændende planlægning af logistikken, hvor deres forskellige produkter bliver distribueret med forskellige distributionsformer. Ydermere har jeg valgt at analysere relevante ting fra JBS' økonomi, primært rettet mod ovenstående emner markedsføring og logistik. Afslutningsvis vil der vurderes, hvad JBS bør gøre i fremtiden for at opnå markedsmæssige fordele... Køb adgang for at læse mere

SOP: JBS, Logistik, markedsføring og økonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.