SOP om DONG Energy i Afsætning og International Økonomi

SOP om DONG Energy i Afsætning og International Økonomi

SOP om Dong Energy, hvor jeg bl.a. gør rede for behov og forbrug for olie i perioden 1960-2011, og for virksomheden. Herefter følger en analyse af det nordiske marked for energi, og jeg diskuterer den nuværende vækststrategi for DONG, med dertilhørende anbefalinger til fortsat vækst i fremtiden.

Elevens kommentar

Jeg manglede at give en beskrivelse af KSF´erne ved virksomheden.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

ABSTRACT 3
1. Indledning 3
1.2 Opgave beskrivelse 3
1.3 Kildekritik og informationsindsamling 4
2. Redegørelse for olieforbruget og oliepriserne 1960-2011. Samtidig kort redegørelse for DONG. 4
2.1 Metode 4
2.2 Redegørelse for Olieforbruget 1960- 2011 5
2.3 Redegørelse for Oliepriserne 1960- 2011 5
2.3 Redegørelse for DONG Energy's historie og placering. 6
3. Analyse over konkurrencesituationen på det nordiske energimarked. 7
3.1 Metode 7
3.2 Kort gennemgang af energimarkedet 7
Porters 5 Forces 8
3.3 Truslen fra nye udbydere 8
3.4 Truslen fra købere 9
3.5 Truslen fra udbydere af substituerende produkter 10
3.6 Truslen fra leverandører 10
3.7 Delkonklusion over Porters Five Forces 10
4. Konkurrentanalyse: 11
4.1 Metode 11
4.2 Konkurrentidentifikation: 12
4.3 Konkurrenternes ide og mål: 12
4.3 Konkurrenternes strategi og markedsføring: 12
4.4 Konkurrenternes svage og stærke sider: 12
4.6 Konkurrenternes reaktion: 13
4.7 Delkonklusion over konkurrencesituationen på det nordiske energimarked. 13
5. Vuder og diskuter DONG's nuværende vækststrategi, samt vurder/ anbefal strategi for fremtiden. 14
5.1 Metode 14
5.2 Gennemgang af vækststrategier og vurdering af DONG' s nuværende vækststrategi. 14
5.3 DONG Energy's strategi for fremtiden 16
5.4 Gennemgang af konkurrencestrategier og vurdering af DONG' s strategi for fremtiden. 16
6. Konklusion 17
7. Litteraturliste 18
Bilag 1 20
Bilag 2 21
Bilag 3 22

Uddrag

1. Indledning
1.2 Opgave beskrivelse:
I nedenstående opgave redegøres for forbruget af olie fra 1960 og frem til i dag, samtidig redegøres der for oliepriserne i samme periode.

Hernæst redegøres for Dong Energy´s (herefter refereret til som DONG) historie og placering på det nordiske energimarked, fra fusionen af seks danske energiselskaber DONG, Elsam, ENERGI E2, Nesa, KE Holding og Frederiksberg Forsyning i 2006 og frem til i dag.

På baggrund af dette analyseres konkurrencesituationen på det nordiske energimarked (med det nordiske marked menes Norge, Sverige og Danmark) for at kunne fastslå DONG's position på netop dette marked. Til slut vurderes DONG's vækststrategi og derved deres fremtidsplaner samtidig med eventuelle forslag.

Opgaven gribes an således at jeg starter med at bevæge mig fra kort at redegøre for olieforbruget og priserne, for dernæst at rette opgaven mod DONG.

Energimarkedet beskrives først kort og hernæst analyseres branchen som helhed. På baggrund af brancheanalysen, analyseres de nærmeste konkurrenter for at kunne konkluderer konkurrencesituationen. Til slut vurderes DONG's vækststrategi og eventuelle muligheder for fremtiden.

1.3 Kildekritik og informationsindsamling:
I rapporten er der gjort brug af både desk- og fieldresearch. I første del (samtidshistorie delen) hvor der redegøres for olieforbruget og priser gøres der brug af eksterne datakilder primært rapporten ”World energy outlook 2010 – key stats” sammen med grafen fra IØ A bogen (se bilag 2). Disse antages at være troværdige kilder, idet de ikke er lavet af folk med tilhørsforhold, men derimod er rene facts.

Oplysningerne omkring DONG herunder historie, markedsandele, regnskab og fremtidigstrategi er bygget delvist op fra en kvantitativ metode, hvor jeg personligt har interviewet 3 ansatte ved DONG. Disse interviews kan være påvirket af tilhørsforholdene hos virksomheden, og er derfor blevet suppleret med deskresearch, hvor jeg har gjort brug af artikler fra børsen, politikken og information.

Samtidig er årsrapporten fra DONG brugt meget, da det vurderes at være troværdigt i kraft af oplysningspligten overfor aktionærer, såvel som den danske stat.

Til oplysningerne omkring konkurrenter har jeg igen gjort brug af interviewene, sammen med besøg på konkurrenternes hjemmesider.
(Se bilag 3) I min udfærdigelse af spørgeskemaerne til interviewene, gjorde jeg meget brug af teorien bag åbne spørgsmål, som hjalp til at få dialog i gang.

Åbne spørgsmål er gode i kvalitative undersøgelser, hvor jeg som interviewer kan få afklaret nøjagtigt hvad der menes. Spørgeskemaet er derfor ikke udarbejdet til at blive fulgt slavisk, men derimod som hjælp til når dialogen gik død... Køb adgang for at læse mere

SOP om DONG Energy i Afsætning og International Økonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om DONG Energy i Afsætning og International Økonomi.