SRP: Analyse af Plastic og identitetsdannelse

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 25
 • 8643
 • PDF

SRP: Analyse af Plastic og identitetsdannelse

Et super eksempel på hvordan man kan kombinere Samfundsfag og Dansk i tværfaglige opgaver såsom SRP. I dette SRP er det overordnede emne Identitetsdannelse i det senmoderne samfund belyst ud fra teorier af Anthony Giddens og Thomas Ziehe og tematiseret gennem en litterær analyse af Mette Thomsens roman "Plastic".

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Opgaveformulering

I min opgave vil jeg ud fra Giddens’ og Ziehes teorier redegøre for identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Disse teorier skal indgå i en analyse af romanen ”Plastic” af Mette Thomsen. Jeg vil endvidere diskutere i hvilken udstrækning unges brug af kommunikationsmidler kan opfattes som en del af deres identitetsdannelse ved at inddrage artiklen ”Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?” fra dagbladet Information.

Studienets kommentar

Dette er et rigtig vellykket studieretningsprojekt. Det viser hvordan man på bedste vis kombinerer to fag på en meningsfuld måde. Teorierne fra samfundsfag bruges i den litterære analyse og skaber på den måde en overordnet rød tråd gennem hele opgaven.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Problemformulering
Metoder
Det senmoderne samfund
Det senmoderne samfund set fra Giddens' teorier
Adskillelsen er tid og rum
Udlejring fra sociale relationer til abstrakte begreber
Modernitetens øgede refleksivitet
Identitetsdannelse og individualisering
Giddens' stratifikationsmodel af den handlende agent
Det senmoderne samfund set fra Thomas Ziehes teorier
Teknokratisering og kulturel frisættelse
Tematisering, informalitet og subjektivering
Narcissisme
Analyse af Plastic
Er moderne kommunikationsmidler en del af den senmoderne identitetsdannelse
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

1.1 Indledning:
Udviklingen i det senmoderne samfund har sat nye rammer for vores identitetsdannelse. Den britiske sociolog Anthony Giddens ser samfundsudviklingen som en årsag til individets adfærdsændring. Han mener f.eks., at adskillelsen af tid og rum har skabt flere muligheder for individet og heri også muligheden for at skabe sin egen identitet gennem refleksion.

Den tyske professor Thomas Ziehe mener, ligesom Giddens, at identitetsdannelsen i det senmoderne samfund specielt er præget af en øget refleksion. Ziehe redegør endvidere for de narcissistiske træk, der er opstået hos individerne i forbindelse med den øget refleksion. Dette er bare nogle af de teorier, jeg kommer ind på igennem opgaven.

De karakteristiske træk hos individerne kan også ses i litteraturen. I romanen ”Plastic” af Mette Thomsen, har hovedpersonen Mona genkendelige træk fra både Giddens' og Ziehes teorier, dog i en mere ekstrem version, end vi ser den i hverdagen. De træk, som Giddens og Ziehe påpeger, forekommer også i virkeligheden f.eks. gennem vore brug af de nye kommunikationsmidler som internettet, mail og sms... Køb adgang for at læse mere

SRP: Analyse af Plastic og identitetsdannelse

[12]
Bedømmelser
 • 08-12-2014
  Læææææææææææææææææææææææækert
 • 23-02-2014
  Det gode ved denne her opgave er, at den kan bruges af alle, som skriver om identitetsdannelse, ikke kun om Plastic.
 • 09-12-2015
  fin opgave, men savner lidt at du kommer ind på sproget og skrivestilen
 • 25-11-2015
  Rigtig god opgave med inddragelse af teori. God inspiration til sin egen opgave!