SRP om kroppen i Litteraturen i Spansk A og Dansk A

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Spansk A)
 • 10
 • 19
 • 6624
 • PDF

SRP om kroppen i Litteraturen i Spansk A og Dansk A

Her er et godt eksempel på, hvordan man kan sammenligne forskellige litterære værker i en større opgave. SRP'et sammenligner kroppen i litteraturen i henholdsvis Spansk og Dansk litteratur - i opgaven analyseres værkerne "Clásico Misterio" af Maria Elena Sarmiento, "Anorexia" af samme forfatter og "De tre veninder" af Jesper Wung-Sung. Der foretages en komparativ analyse og fortolkning af teksterne. Til slut inddrages "Plastic" af Mette Thomsen.

Studienets kommentar

Et rigtig godt SRP som sammenligner de tre valgte værker rigtig fint. Derudover er det tre gode analyser, som hver for sig eller samlet kan bruges til inspiration.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Identitetsdannelse i det senmoderne samfund
Normer og traditioner kontra valg og muligheder
Mediernes indflydelse
En modulering af kroppen
Litterær analyse og fortolkning af Maria Elena Sarmientos ”Clásico Misterio”
Resumé
Fortællerforhold
Sproglige og stilistiske virkemidler
Personkarakteristik af Elena – et menneske langt fra idealet
Tema
Litterær analyse og fortolkning af Maria Elena Sarmientos ”Anorexia”
Resumé
Fortællerforhold
Sproglige og stilistiske virkemidler
Personkarakteristik af Adriana – et menneske mellem virkelig og fantasi
Tema
Litterær analyse og fortolkning af Jesper Wung-Sungs ”De tre veninder”
Resumé
Fortællerforhold
Sproglige og stilistiske virkemidler
Personkarakteristik af Sara/ Zara
Tema
Præsentation af Mette Thomsens ”Plastic”
Temasammenligning af de tre noveller og ”Plastic”
Sammenligning af de analyserede tekster
Diskussion af de analyserede og fortolkede
Konklusion
Kilder

Uddrag

Indledning
Identitetsdannelsen foregår i hele verden i et hvert menneske. Identiteten er som en klump modellervoks, der konstant formes indvendigt og udvendigt af individets omgivelser.
Hvad er det mon for nogle forudsætninger, der præger identitetsdannelsen i det senmoderne samfund, og hvilke eftervirkninger har disse forudsætninger mon på identitetsdannelsen? Gad vide, hvordan det kommer til udtryk i litteraturen, og er der mon synlige forskelle og ligheder på formidlingen i henholdsvis spansk og dansk? Hvad kan disse eventuelle ligheder og forskelle skyldes? For at få svar på disse spørgsmål, vil identitetsdannelsen i det senmoderne samfund blive undersøgt vha. en kort redegørelse. Derefter vil temaerne i Maria Elena Sarmientos to noveller, ”Clásico Misterio” og ”Anorexia” og Peter Wung-Sungs novelle, ”De tre veninder” bestemmes på baggrund af en litterær analyse af hver af de tre tekster. Disse temabestemmelser vil munde ud i henholdsvis en klarlægning af det overordnede tema samt en temasammenligning med Mette Thomsens roman, ”Plastic”. Slutteligt vil en sammenligning og diskussion af de analyserede forekomme.

Identitetsdannelse i det senmoderne samfund
Normer og traditioner kontra valg og muligheder
I det senmoderne samfund skal man i langt højere grad end tidligere skabe sin egen identitet. De tidligere eksisterende normer og traditioner er gået i opløsning. Denne opløsning har medført, at det enkelte individ i langt højere grad end tidligere selv må forme sin identitet. Denne frihed har betydet, at det senmoderne menneske konstant sættes i situationer, hvor det skal træffe valg; valg der er nok af – det senmoderne samfund bobler nemlig af muligheder. Især muligheder inden... Køb adgang for at læse mere

SRP om kroppen i Litteraturen i Spansk A og Dansk A

[1]
Bedømmelser
 • 25-02-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Den er god, fordi man kan let bruge den som en inspiration til ens egen opgave, dog mangler den en bedre rød tråd.