SOP om Corporate Social Responsibility og Starbucks

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Engelsk A, SOP)
 • 12
 • 24
 • 6152
 • PDF

SOP om Corporate Social Responsibility og Starbucks

Dette SOP om Corporate Social Responsibility og Starbucks er skrevet i Engelsk A og Virksomhedsøkonomi A. VØ inddrages eksempelvis igennem relevant teori(CSR, værdikæde, rapporter, regnskabsanalyse, brand-value, interessentmodellen, etc.), mens opgaven også bærer præg af engelskfaget i form af den amerikanske virksomhed Starbucks, deres rapport (på engelsk) samt argumentationsanalyse af denne, herunder Tolmins model og appelformer.

Opgaven indeholder en redegørelse af begrebet CSR - herunder relevante teorier og modeller - samt en analyse af virksomhedens Starbucks' CSR-aktiviteter med udgangspunkt i deres egen CSR-rapport (samt andre kilder). Slutteligt diskuteres CSR som et værdiskabende middel for selve virksomheden, og herunder inddrages værdikæden, hvorefter der gives et bud på en model for denne "værdiskabende proces", som derefter anvendes til at vurdere værdiskabelsen af Starbucks' CSR.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Indledning
Starbucks Corporation
Corporate Social Responsibility
Formidling og kommunikation af CSR
Corporate Social Responsibility i Starbucks
CSR-aktiviteter
Community involvement
Environmental stewardship
Ethical sourcing
Vurdering af CSR
Starbucks' kommunikation og formidling af CSR
Corporate Social Responsibility som vækststrategi
Værdiskabende CSR i Starbucks?
Indirekte effekt
Sammenfattende konklusion
Bilag

Uddrag

Indledning

I disse tiders økonomiske miljø er begrebet 'Corporate Social Responsibility' efterhånden begyndt at få større og større betydning. Erhvervslivet og samfundet hænger nemlig uløseligt sammen, og derfor er der i dag et stigende krav til virksomhederne om at inddrage sociale, etiske og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter. I begyndelsen blev det ufravigelige krav mødt af en række reaktive aktiviteter, men nu om dage forsøger flere virksomheder proaktivt at gøre en forskel i samfundet.
Et af disse virksomheder er den amerikanske kaffegigant Starbucks Corporation, som siden 2001 har udgivet årlige bæredygtighedsrapporter, hvori man detaljeret gennemgår hvordan man lever op til sit samfundsansvar. Energibesparelse, støtte til nogle af verdens fattigste kaffebønder og samfundstjeneste er bare et lille udpluk af virksomhedens såkaldte 'CSR-initiativer'.

At CSR skaber værdi for samfundet kan der således ikke være tvivl om, men i disse tider er en strategisk og værdiskabende del af CSR også kommet i fokus. Dette interessante koncept vil være i centrum i denne opgave, hvis formål er at belyse om hvordan Starbucks implementerer CSR og om hvorvidt man igennem sine CSR-initiativer har formået at skabe værdi for sig selv.

Dette emne vil blive behandlet ved anvendelse af en forholdsvis simpel fremgangsmåde. Efter en kort beskrivelse af virksomheden Starbucks, samt et forsøg på at definere selve begrebet 'Corporate Social Responsibility', vil opgaven hovedsageligt være præget af en analyse af Starbucks' implementering af CSR, hvorefter der vil blive diskuteret om det overhovedet er muligt at skabe værdi for virksomheden selv ved anvendelse af CSR. Med andre ord: Er CSR en vækststrategi? Afslutningsvis vil der som udgangspunkt i Starbucks blive vurderet, om CSR i praksis har været værdiskabende for lige netop denne virksomhed, hvorefter der vil følge en konklusion... Køb adgang for at læse mere

SOP om Corporate Social Responsibility og Starbucks

[5]
Bedømmelser
 • 11-11-2018
  Givet af HHX-elev på 3. år
  En god opgave, som fungerer godt som vedledning. Men jeg savner essentielle elementer som problemformulering samt en indholdsfortegnelse...
 • 28-01-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Virkelig god opgave, skal selv skrive SRP med hovedpunkt i Starbucks og deres CSR og denne opgave forklarede meget og insprirede
 • 09-03-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fin og inspirerende opgave
 • 26-01-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave, og en god vejledning til folk der generelt skriver om CSR