SRP: Betalingsringen & Politisk kommunikation

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 26
  • 7573
  • PDF

SRP: Betalingsringen & Politisk kommunikation

SRP i Dansk A og Samfundsfag A om politisk kommunikation med fokus på debatten om betalingsringen i København.

Studieretningsprojektet er en bevarelse af denne problemformulering:

-Redegør kort for forløbet af debatten om den såkaldte ”betalingsring”.

-I forlængelse heraf ønskes en analyse af regeringens og oppositionens kommunikation – herunder retorik og argumentation – i debatten om en ”betalingsring” i København.
Analysen skal omfatte en række selvvalgte indlæg i en afgørende og afgrænset peroide/perioder i debatten.

-Diskuter afslutningsvis – med inddragelse af teori om partiadfærd – hvorfor regeringen opgav ”betalingsringen”.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Opgaveformulering 3
Betalingsringen som forslag 3
Debattens forløb: 4
Analyse af debatten 6
S-SF – Regeringens kommunikation: 7
Navnet - betalingsring 7
Udspillet 7
De Radikales rolle 9
Usikkerhed og kontraster 10
Opposition – Venstre og Konservatives kommunikation: 11
Hård kampagne 11
Betalingsring: ”Det meget korte svar er nej” 13
Samlet opposition kræver VVM undersøgelse 13
Sammenfatning af analyserne af regeringen og oppositionens kommunikation 14
Partiadfærd – Betalingsringens endeligt 15
SF 16
Socialdemokraterne 18
Det Radikale Venstre 20
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bilag 26

Uddrag

Betalingsringen som forslag
Betalingsringen er regeringens løsning på det stigende trængselsproblem i og omkring indre by i København. Forslaget går på, at man som bilist skal betale et vis beløb for at køre ind i byen, når man passere en fastlagt grænse. Taksten for at passere i myldretiden er højere end i døgnets andre timer, så det giver incitament til at sprede trafikken, og dermed lette trængslen i byen. Betalingsringen skal også give borgerne en grund til at benytte alternativer til bilen som transportmiddel... Køb adgang for at læse mere

SRP: Betalingsringen & Politisk kommunikation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.