DHO om betydningen for 9/11 angrebet på World Trade Center

  • HHX 2. år
  • DHO
  • 10
  • 14
  • 3639
  • PDF

DHO om betydningen for 9/11 angrebet på World Trade Center

Dette er i Samtidshistorie B og Dansk A en DHO om betydningen af angrebet på World Trade Center og hvorfor mellemøstlige terrororganisationer begår angreb som disse.

Dette gøres blandt andet ved at kigge på og analysere Osama Bin Ladens tale fra 7. oktober 2001.

Problemstilling

Hvilken betydning har terrorangrebet på World Trade Centrene haft og hvilke årsager er der til, at mellemøstlige terrororganisationer begår angreb som disse.

Problemformulering

• Redegør for islamisk terrorisme og deres historie samt angrebet på World Trade Centrene i 2001

• Analysér Osama Bin Ladens udtagelser omhandlende 9/11 med udgangspunkt i hvordan de appellerer til modtageren og hvordan angrebet ifølge ham er retfærdiggjort

• Vurder om Osama Bin Laden og terrororganisationer opnåede det de ville med deres terrorangreb

Elevens kommentar

Formalia: Fint

Materialevalg: Det er rigtig fint, at du bruger faglitteratur til at besvare din opgaves problemstilling.

Indhold:

- I dit metodeafsnit må du gerne give eksempler på, hvordan du har brugt kildekritikken i praksis på konkrete kilder i stedet fir blot at nævne, at du har været kildekritisk. Du kunne fx sagtens have forholdt dig til Osama bin Ladens tales udsangskraft, ophavssituation og tendens, selvom du også analyserer talen danskfagligt.

- Det er fint, at du sætter islamisk terror ind i en religiøs kontekst. Din redegørelses konklusion er dog, at terror bunder i misfortolkninger af Koranen og Hadith. Her kunne du have taget fat i, at nogle Islam-forskere mener, at Koranen indeholder konkret voldelige passager. Ellers en fin og saglig redegørelse. Relevant i forhold til problemstillingen.

- Hvordan appellerer han forskelligt? – her mangler jeg, at du kommer med konkrete eksempler

- Din danskfaglige analyse bærer præg af redegørelse, fordi ikke du ikke bruges de danskfaglige begreber, fx påstand, belæg og hjemmel. Jeg mangler ligeledes, at du fx kan argumentere for din egen påstand om patos ved brug af sproglige virkemidler. Det er dog fint, at du har fokus på din problemstilling i analysen of tydeliggør, hvilke motiver islamisterne har til terrorhandlinger.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Metode 2
Opgavens hoveddel 3
-Redegør for islamisk terrorisme og deres historie samt angrebet på World Trade Centrene i 2001 3
-Analysér Osama Bin Ladens udtagelser omhandlende 9/11 med udgangspunkt i hvordan de appellerer til modtageren og hvordan angrebet ifølge ham er retfærdiggjort 5
-Vurder om Osama Bin Laden og terrororganisationer opnåede det de ville med deres terrorangreb 8
Konklusion 9
Litteratur liste 10
Bilag 10

Uddrag

Indledning
I mange år har konflikterne i Mellemøsten spillet en stor rolle både politisk og økonomisk og har været nogle af de mest diskuterede emner efter 2. Verdenskrig. Siden overgangen til det nye årtusind er konflikterne yderligere optrappet. Dette har taget livet af mange mennesker både soldater og civile som er gået ud over mennesker med mange forskellige nationaliteter verden over. Dette kommer som resultat af de militære aktioner der er blevet ført verden over. Mellemøsten har ellers i mange år været et centrum for handel grundet Suez kanalen der gjorde det muligt for sejlere at undgå at skulle uden om Afrika. Men dette har ændret sig og de mellemøstlige lande er i dag langt mere afhængige af indtægtskilder som blandt andet inkludere olie, andre råstoffer og mere ulovlige foretagende som opium produktion som har været en af de store indtægtskilder for terrororganisationer. Terrororganisationer har igennem de seneste år fået meget indflydelse på verdenen og derfor ville det være spændende at se på, hvor meget indflydelse de har og hvordan borgere verden over, dog specielt i USA har reageret til både angreb og udtalelser fra grupper som Al-Qaeda.
Jeg vil i denne opgave havde et fokus på Al-Qaeda og Osama Bin Laden. Fordi det er en af de grupper der har fået mest omtale sammen med Taliban og den nyere IS gruppe og desuden har haft den største indflydelse. Med et fokus på dem vil der blive redegjort for nogle af de årsager til, at ekstremistiske muslimer begyndte at lave terrororganisationer. Derudover vil der blive analyseret en tale fra Osama Bin Laden, en af de mest kendte terror ledere for islamiske terrorgrupper, for at finde hans tanker og motiver bag angreb som 9/11 og hvordan angrebene har påvirket verdenen. Herefter vil jeg undersøge om Bin Laden og Al-Qaeda med sine angreb og udtalelser opnåede hvad de ønskede og har fået spredt det budskab de ville ud med.

Metode
I forbindelse med udarbejdelsen af denne opgave er der blevet gjort mange overvejelser omkring emner som havde relevans til dansk og samtidshistorie fagene. Her endte valget på terror og 9/11 som fokusområde. Dette skyldes overvejelsen omkring mulighederne for information om områderne og grundet interesse for emnet.
I forhold til den benyttede information i opgaven har jeg forholdt mig kildekritisk over for indholdet og har dermed bedømt kildens troværdighed og brugbarhed. Blandt andet har der været benyttet taler af Osama Bin Laden til udarbejdelsen af denne opgave og her har det f.eks. været vigtigt at forholde sig kildekritisk, da han har et formål med disse taler og vil derfor forsøge at vinkle det han fortæller til egen vinding. Ydermere er de taler fra Osama brugt som udgangspunkt til analyse delen i opgaven hvor der vil blive analyseret, hvordan Osama appellerer til modtageren. Her er det blevet brugt danskfaglige metoder til analysere nogen af de måder, hvorpå han kan gøre indflydelse på modtageren... Køb adgang for at læse mere

DHO om betydningen for 9/11 angrebet på World Trade Center

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.