SRP om Clash of Civilizations i Engelsk og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 43
 • 9542
 • PDF

SRP om Clash of Civilizations i Engelsk og Samfundsfag

Studieretningsprojekt (SRP) om Huntingtons konfliktteori om "Civilisationernes sammenstød" (Clash of Civilizations) i Engelsk A og Samfundsfag A.

I opgaven gives der først en redegørelse af det teoretiske grundlag, og herefter følger en påvisning af sammenhængen mellem amerikansk udenrigspolitik og kultursammenstød, via en analyse og fortolkning af romanen "Leviathan".

Slutteligt vurderes det hvor gyldig Huntingtons teori er på baggrung af andet materiale, bl.a. terrorangrebet d. 11. september samt et interview med Bill Dulaney.

SRP'et er skrevet i 2011.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

The Clash of Civilizations? 1
Indledning 1
1. Hvad menes med ”Clash of Civilizations”? 2
Redegørelse af Huntingtongs teori 2
1.1 Moderne konfliktudvikling 2
1.2 Civilisationsbegrebet 2
1.3 Årsager til sammenstød 3
1.4 Forskydningerne mellem civilisationerne 4
1.5 Vesten mod resten 4
1.6 Konsekvenser for Vesten 5
1.7 Delkonklusion 6
2. Har USA's udenrigspolitik indflydelse på kulturelle sammenstød? 6
Påvisning af sammenhæng mellem amerikansk udenrigspolitik og kultursammenstød, gennem en analyse og fortolkning af Paul Austers roman ”Leviathan” 6
2.1 Amerikansk udenrigspolitik under Bush 7
2.2 ”Every actual state is a Leviathan” 8
2.3 Bush-administrationens retorik 10
2.4 Hvorfor de hader os 11
2.4 Delkonklusion 12
3. Støder civilisationerne sammen? 13
På baggrund af andre teorier, litteratur eller empirisk materiale gives en vurdering om gyldigheden af Huntingtons teori 13
3.1 Terrorangrebet d. 11. september set med andre briller 13
3.2 Interview af Bill Dulaney, amerikansk kulturantropolog 17
3.3 Kritik af Huntington 18
3.4 Delkonklusion 19
Støder civilisationerne sammen? 20
Konklusion 20
Bilag 21
Vedlagte figurer 21
1.1 Verden opdelt i civilisationer 21
1.2 Magtstrukturens tre scener 21
1.3 Reaktionsmønstre på Vestens dominans 22
1.4 Opstående brudlinjer 22
1.5 Grundopfattelser i amerikansk udenrigspolitik 23
1.6 Interview med kulturantropolog Bill Dulaney 23
1.7 Den sociale identitets mange dimensioner 27
Litteraturliste 28
Anvendte kilder 28

Uddrag

"Der er næppe udgivet nogen artikel, der har påvirket hvordan Vesten og især amerikanske politikere forståelse af verden i perioden efter Den kolde Krigs afslutning, mere end den amerikanske politolog Samuel P. Huntington's ”Clash of Civilizations”, der vurderer, at global konfliktudvikling helt har skiftet karakter.

Huntington forholder sig kritisk til den superoptimisme, der herskede efter Den kolde Krigs afslutning, og tanken om, at markedsøkonomien og demokratiet har vundet en endegyldig sejr. Med verden blev tværtimod ikke et fredeligere sted, bl.a. var opblussende konflikter i Mellemøsten og Jugoslavien garant for, at euforien blev manet i jorden.

Kilden til de nye konflikter skulle ifølge Huntington være sammenstød mellem civilisationerne. Men hvad forstås ved en civilisation, og hvor mange er der? Hvorfor vil de støde sammen?
Især efter begivenhederne i New York d. 11. september 2001 og USA's efterfølgende snart 10 år lange krig i Afghanistan, og krigen i Irak, har skabt stor opbakning til Huntingtons hypotese.

Det er nærliggende at spørge, om det nuværende forhold mellem Vesten og den muslimske verden er et eksempel på ”Clash of Civilizations”? Er terroristernes angreb bare et resultat af ondskab, eller har den amerikanske udenrigspolitik selv fremprovokeret et sammenstød mellem civilisationerne, som andre teoretikere vurderer? I så fald er der grundlag for, at kunne bekræfte Huntingtons hypotese? Disse spørgsmål vil blive undersøgt i følgende opgave, hvor flere perspektiver til Huntingtons teori tjener til en forståelse af nutidens udvikling i konfliktmønsteret.

I det følgende vil Huntingtons teori ”Clash of Civilizations” blive undersøgt vha. en redegørelse for selve teorien. Herefter vil opgaven give en indføring i amerikansk udenrigspolitik under George W. Bush samt en analyse og fortolkning af en passage i Paul Austers roman 'Leviathan' for at påvise sammenhængen mellem den førte udenrigspolitik og det aktuelle kultursammenstød mellem Vesten og Islam.

Slutteligt vil der blive givet en samlet vurdering af, om der er grundlag for at tale om sammenstød mellem civilisationer."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Clash of Civilizations i Engelsk og Samfundsfag

[5]
Bedømmelser
 • 08-12-2014
  Meget god opgave, nem at gå til og virkelig godt teoriafsnit!
 • 16-12-2011
  Rigtig god opgave. I gennem hele opgaven er der en rød tråd
 • 02-06-2012
  rigtig god opgave!! :-)
 • 11-03-2012
  meget god opgave, og meget godt beskrevet af teorien