SOP om Airbnb på det danske marked | Afsætning A og Virksomhedsøkonomi B

  • HHX 3. år
  • SOP, Afsætning A, Virksomhedsøkonomi B
  • 10
  • 50
  • 10325
  • PDF

SOP om Airbnb på det danske marked | Afsætning A og Virksomhedsøkonomi B

Her finder du et SOP om Airbnb på det danske marked skrevet i fagene Afsætning A og Virksomhedsøkonomi B. SOP'et omhandler en redegørelse af begrebet deleøkonomi samt udviklingen og en kritik af denne. Dernæst tages der udgangspunkt i Airbnb med fokus på deres kernekompetencer og deres økonomiske udviklingen. Slutteligt benyttes en vurdering af Airbnbs konkurrencemæssige situation til at vurdere virksomhedens strategiske muligheder og fremtidige økonomiske udvikling.

Opgaveformulering

1. Redegør for begrebet deleøkonomi og dets udbredelse og udvikling i Danmark de seneste år
2. Karakteriser virksomheden Airbnb Denmark ApS og inddrag i denne sammenhæng virksomhedens kernekompetencer, marketingmix og sandsynlige målgruppe
3. Analyser Airbnb Denmark ApS økonomiske situation og vækst i perioden 2012-2014
4. Analyser Airbnb Denmark ApS konkurrencemæssige position på det danske marked
5. Vurder hvilke strategiske muligheder Airbnb fremover har i Danmark. Diskuter herunder deres mulige fremtidige økonomiske udvikling

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Deleøkonomien 5
Brug af deleøkonomien 6
Kritik af deleøkonomien 7
Deleøkonomien i Danmark 8
Virksomhedskarakteristik af Airbnb 10
Airbnb's kernekompetencer og værdiskabelse 13
Målgruppe 15
De rejsende 16
Værterne 16
Målgruppen generelt 16
Økonomisk analyse af Airbnb 2012-2014 17
Rentabilitetsanalyse 17
Airbnb's indtjeningsevne 18
Analyse af Airbnb's soliditetsgrad og likviditetsgrad 19
Airbnb Denmark ApS' konkurrencemæssige situation 20
Strategiske muligheder 23
Fremtidig økonomisk udvikling 24
Konklusion 28
Litteraturliste: 29
Hjemmesider/Artikler: 29
Bøger: 31
Bilag: 32

Uddrag

Indledning
Gennem de seneste år har delingsøkonomien introduceret sig selv som værende et Utopia for iværksættere og investorer. Deleøkonomien er vokset markant gennem de seneste år, og havde man ikke hørt om det for nogle få år siden, har man i hvert fald nu. Virksomheder som Airbnb og Uber har vokset med en ufattelig hast i udlandet, og de er nu kommet til Danmark. Airbnb's primære funktion er at formidle privat-til-privat overnatninger, hvilket bliver gjort igennem digitale platforme, som Airbnb selv udsteder. I opgaven vil jeg redegøre for begrebet deleøkonomien og dens succes i Danmark. Deleøkonomien er et spændende begreb, da det er så nyt, men alligevel så omfattende, at man har vurderet, at deleøkonomien vil udgøre 50% eller mere af al udlejning på global plan. Jeg har ud fra kvalitative og kvantitative data analyseret opgaven med en kombination af empiri og teori. Da Airbnb Denmark ApS er en ny virksomhed, har jeg foretaget en redegørelse for virksomhedens karakteristika. Karakteristikken er foretaget med henblik på at analysere virksomhedens økonomiske situation. Ud fra virksomhedens økonomiske situation har jeg vurderet rentabiliteten hos Airbnb og foretaget en analyse af virksomhedens indtjeningsevne med henblik på at vurdere virksomhedens konkurrencemæssige position på markedet, og hvilken fremtidig vækst virksomheden vil have. Med hensyn til Airbnb's konkurrencemæssige position har jeg også en analyse af brancheforholdene for at belyse konkurrencen og hvilke trusler man i Airbnb har. Jeg har analyseret de samfundsøkonomiske og politiske forhold for at få et bedre indblik i virksomhedens muligheder i branchen, og hvilken fremtidig indflydelse disse forhold vil have på Airbnb som en virksomhed, og hvordan deres vækst vil påvirkes af det. Metodevalg har jeg redegjort for, hvor de er blevet anvendt, da det har været med til at skabe et bedre indblik i, hvad de er blevet anvendt til. Jeg vil til sidst i opgaven fremstille min konklusion og redegøre for de resultater, jeg har fundet frem til.

Deleøkonomien

Deleøkonomien eller samarbejdets økonomi som deleøkonomien ofte bliver kaldt, er etD er et samfundsøkonomisk system. Deleøkonomien henviser til et system kaldet peer-to-peer. Peer-to-peer kan beskrives som et computernetværk, hvor hver computer kan fungere som en server til de andre, altså en delt adgang til filer og eksterne enheder uden behov for en central server. Deleøkonomien i daglig anvendelse ses f.eks. hos Uber, Airbnb og Gomore, hvor man igennem et fællesskabsbaseret online-system kan koordinere afgang til varer og tjenesteydelser.

Deleøkonomien anvendes på mange forskellige områder i dagligdagen, og der findes utallige former for deleøkonomi, men det handler det i bund og grund om privatpersoner som deler, lejer og køber ting af hinanden uden om de traditionelle aktører.

Deleøkonomien er med til at til give virksomheder, personer og regeringer en mulighed for at optimere ressourcerne igennem omfordeling, deling og genbrug af den overskydende kapacitet i varer og tjenesteydelser, de private i samfundet har. Tankegangen bag dette er, at når man deler sine varer online, vil værdien af disse varer stige for virksomheden, for enkeltpersoner og for samfundet generelt.

Meningen med deleøkonomi er, at man kan gøre det muligt for enkelte personer/grupper til at tjene penge fra uudnyttede aktiver. Delingen ses ofte når priserne på aktiver er høje, og aktivet ikke udnyttes fuldt ud. Man ser altså på et system, hvor der i høj grad foregår en deindividualisering mht. ejerskabet af ting, og adgangen til produkter eller tjenester bliver til et kollektivt forbrug.

Jf. Bilag 1 sammenligner man den traditionelle sektor med den deleøkonomiske sektor på global plan. I år 2013 tog PwC 5 ... Køb adgang for at læse mere

SOP om Airbnb på det danske marked | Afsætning A og Virksomhedsøkonomi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.