SOP om Det Danske Spiritusmarked i Afsætning og VØ

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi B, SOP)
 • Ingen givet
 • 19
 • 5110
 • PDF

SOP om Det Danske Spiritusmarked i Afsætning og VØ

SOP om Det Danske Spiritusmarked i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi B.

Opgaven indeholder en analyse af det danske spiritusmarked, og en analyse af en Aalborg Akvavit reklamefilm.

Herudover kigges der på markedsforhold på det danske spiritusmarked, konkurrenceforhold i samme situation, og V&S Distillers og deres konkurrencestrategi, positionering i henhold til målgruppen, samt mine forslag til et parametertiltag.

Studienets kommentar

Bilag ikke angivet.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Definition Af spiritus Side 3
Indledning Side3
Markedsforhold på det danske spiritusmarked side 4
- Naturgivende forhold side 4
- Samfundsmæssige forhold side 4
- Specifikke produkt- og markedsforhold side 6
- Konklusion af analyse af markedsforhold side 7
Konkurrenceforhold på det danske spiritusmarked Side 8
- Konkurrence identifikation Side 8
- Konkurrenceform Side 9
- Brancheanalyse – porters 5 forces Side 9
Reklame analyse Side 11
- Primær målgruppe for V&S Distillers Side 14
V&S Distillers Side 12
- Konkurrence strategi Side 15
- Positionering ifht. Målgruppen Side 15
- Forslag til parametertiltag Side 16
Konklusion Side 17
Litteraturliste Side 19

Uddrag

"I mit studieretningsprojekt vil jeg skrive om ”Markedsføring og salg af spiritusprodukter på det danske marked.”
Jeg vil først give en beskrivelse af hvilke markedsforhold der kan være til brug for at kunne sælge spiritus på det danske marked.

Derefter vil jeg give en beskrivelse konkurrenceforholdene på det danske marked. Her vil jeg blandt andet bruge Porters Five Forces til hjælp til at beskrive forholdene.

Jeg vil derefter analysere en reklamefilm af V&S Distillers. En reklame for Aalborg Akvavit. I analysen vil jeg komme ind på hvilke målgrupper der bliver henvist til i reklamen.

Jeg vil derefter med udgangspunkt i reklamefilmen finde frem til hvilken målgruppe der er den primære for virksomheden. Derefter vil jeg finde frem til hvilken konkurrencestrategi virksomheden anvender og finde ud af hvordan virksomheden ønsker at positionere sig i forhold til den primære målgruppe.

Derefter vil jeg opstille nogle forslag til hvordan virksomheden kan anvende andre parametertiltag for at øge indtrængningen hos den primære målgruppe.

Til den opgave vil jeg anvende lærebøger, internettet og kompendier."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Det Danske Spiritusmarked i Afsætning og VØ

[2]
Bedømmelser
 • 18-10-2009
  PERFEKT! Lige hvad jeg sku bruge. Takker
 • 10-02-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god besvarelse af opgaven