SOP om Starbucks i Afsætning og Virksomhedsøkonomi

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 12
 • 21
 • 6178
 • PDF

SOP om Starbucks i Afsætning og Virksomhedsøkonomi

SOP om Starbucks – Opgaven indeholder en redegørelse for virksomheden, en analyse af vækst- og konkurrencestrategier, samt en vurdering af ekspansionen på det danske marked. SOP'et er skrevet i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A i december 2010.

Studienets kommentar

Rigtig flot og gennemarbejdet SRP. Der kan dog med fordel indsættes flere underoverskrifter for at gøre teksten mere overskuelig. Dette er dog kun en skønhedsfejl.

Note: Opgaven er skrevet i december 2010, og siden dengang har Starbucks åbnet flere kaffebarer i Danmark.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning side 2
Beskrivelse af Starbucks side 3
Vækststrategi globalt side 6
- Vækststrategier side 6
- Konkurrencestrategier side 8
Konkurrenceforhold på det danske marked side 8
- Konkurrencemæssig position side 8
- Skydeskivemodel side 9
- Konkurrenceform side 11
- Brancheanalyse side 11
Vurdering af vækstmuligheder på det danske marked side 14
- Demografiske forhold side 14
- Kulturelle forhold side 14
Konklusion side 16
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Med udgangspunkt i den vedlagte opgaveformulering vil jeg først ved hjælp af teori fra afsætningsøkonomi beskrive Starbucks.

Jeg vil finde frem til Starbucks' vækststrategi globalt, ved først at analysere hvilke vækststrategier de benytter sig af. Herunder vil Ansoffs vækstmatrix også blive brugt. Derudover vil jeg også finde ud af hvilke konkurrencestrategier de benytter sig af og bør fokusere på for at skabe størst mulig vækst.

I forsøget på at analysere konkurrenceforholdene på det danske marked vil der blive taget fat på den konkurrencemæssige position, for at finde frem til hvilken position Starbucks har, og hvilken de eventuelt stiler efter at indtage. Jeg vil yderligere gøre brug af skydeskivemodellen, for at finde ud af hvem Starbucks er i henholdsvis bred og snæver konkurrence med. Når jeg har fundet ud af det, kan jeg nemlig afgøre, hvilken konkurrenceform der er på markedet.

Endvidere vil jeg lave en brancheanalyse, eftersom jeg finder det vigtigt at analysere, hvordan kaffebranchen er i Danmark, samt hvilke trusler Starbucks står overfor.

Til vurdering af Starbucks' vækstmuligheder på markedet har jeg valgt at belyse nogle specifikke forhold i Danmark, blandt andre de demografiske og kulturelle. Til dette vil der blive brugt forskellige markedsanalyser omkring den danske kaffekultur. Derudover vil der blive sammenlignet med kaffekulturen fra det amerikanske marked, hvor Starbucks har haft stor succes.

Jeg vil benytte mig af desk research for at finde relevante informationer om Starbucks. Dog vil jeg forholde mig kritisk til de kilder, jeg finder, da det ikke er alt materiale, man finder, som kan bruges... Køb adgang for at læse mere

SOP om Starbucks i Afsætning og Virksomhedsøkonomi

[28]
Bedømmelser
 • 28-01-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  En meget gennemarbejdet og struktureret SRP, der kommer ind på en masse punkter som er relevant netop for starbucks og deres unikke koncept. pragtfuld inspirationskilde
 • 14-10-2014
  Hentet for inspirationens skyld da jeg står og skal finde emne. Efterfølgende kan jeg formentlig bruge opgaven til hjælp at struktur.
 • 21-01-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god og dybdegående opgave
 • 15-03-2016
  God srp, gode informationer og brugbare kilder.

Materialer relateret til SOP om Starbucks i Afsætning og Virksomhedsøkonomi.