SRP om Bestseller på det danske marked i Afsætning A og VØ A

SRP om Bestseller på det danske marked i Afsætning A og VØ A

SRP om Bestseller, der er en blanding af Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A, hvor der bl.a. indgår en beskrivelse af Bestseller med økonomisk analyse, og en analyse af konkurrenceforholdene på det danske marked, samt Bestsellers parametermix med fokus på distribution. Slutteligt giver jeg en vurdering og diskussion af strategiske muligheder.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Metodevalg 4
Besvarelse 5
Virksomhedsbeskrivelse af Bestseller 5
Økonomisk analyse 6
Nøgletal 7
Konkurrenceforhold vs. Bestsellers Handlingsparametre 8
Konkurrenceforhold på den danske tøjmarked 8
Bestsellers strategiske situation 14
Parametermix 16
Bestsellers strategiske muligheder 19
Konklusion 21
Litteraturliste 24
Bilag 1 – uddrag fra regnskaber 27
Bilag 2 – Nøgletal 28
Bilag 3 – Målgruppebeskrivelse 29
Bilag 4 – Reklamer 30
Bilag 5 – Distributionsformer 31
Bilag 6 – SWOT-analyse 32

Uddrag

"Indledning:
I min opgave har jeg valgt fagene afsætning og virksomhedsøkonomi, fordi begge fag er markedsorienteret og sammen vil de understøtte min interesse for det valgte emne. Afsætning er fordybelsesfaget, hvor jeg kommer ud over kernestoffet.

Bestseller er et stort og velkendt brand på det danske tøjmarked. Bestseller har 90 % af sin omsætning i udlandet , men succesen er grundlagt i Danmark.

Jeg har baggrundsviden om Bestseller, idet jeg har arbejdet med emnet i flere fag, og det har vækket min interesse for at analysere deres succes.

Den endelige problemformulering lyder på en beskrivelse af Bestseller, hvor jeg blandt andet vil komme ind på deres mål, strategier og sortiment.

Under min beskrivelse af Bestseller vil jeg lave en økonomisk analyse på baggrund af uddrag fra regnskaber fra 2006-2010.

Herefter analyser jeg konkurrenceforholdene. Bestseller har forskellig markedsposition alt efter hvilket land de opererer i, og fordi succesen er grundlagt i Danmark vælger jeg at analysere det danske marked i min opgave. Jeg vil også analysere, hvorledes Bestsellers parametermix er valgt, med hensyn til deres strategiske situation.

Her vil distributionen være i særlig fokus.

Til sidst diskuterer og vurderer jeg Bestsellers strategiske muligheder. Product branding versus corporate branding strategien vil ligge ud over kernestoffet. Opgaven udarbejdes ved hjælp af mine fagbøger i både afsætning og virksomhedsøkonomi, samt artikler fra Børsen og internettet."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Bestseller på det danske marked i Afsætning A og VØ A

[11]
Bedømmelser
 • 11-10-2012
  Super opgave, hjalp mig videre med min! :)
 • 30-01-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave, kan bruge den!
 • 25-03-2014
  Meget brugbar opgave
 • 08-12-2013
  super god til inspiration