SRO: Mordet på James Bulger | Engelsk A og Samfundsfag B

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 12
  • 10
  • 2961
  • PDF

SRO: Mordet på James Bulger | Engelsk A og Samfundsfag B

Opgaven indeholder en redegørelse for mordet på den toårige James Bulger, samt en analyse af en artikel fra The Guardian og filmen Boy A. I opgaven forsøges der ved hjælp af to sociologiske teorier (Sutherland og Cohen) at forklare, hvad der kan have fået de to 10-årige mordere til at dræbe Bulger.

Studienets kommentar

Redegørelsen er præcis. Fin artikelanalyse fra Guardian. Kunne måske overveje andre kilder end blot avisartikler. Interessant betragtning om syndebukken i filmen, men du kunne tilføje, at man også har haft brug for det modsatte. God opdeling i en præsentation af teorierne i analysedelen og efterfølgende kritisk diskussion. Teorierne er anvendt rigtigt. Man kun overveje at redegøre lidt bedre for de centrale elementer i teoriene i præsentationen af teorien, og med en klar bevidsthed om deres styrker og svagheder

I den kritiske diskussion er det et minus, at der ikke bliver reflekteret over forholdet mellem fakta og fiktion – og hvorvidt det giver mening at anvende samfundsfaglig teori på et fiktionsværk. Ellers fin diskussion, der især udmærker sig ved sin sproglige præcision og den åbne konklusion er velvalgt, selvom det måske også er usikkert om drengene selv kender årsagen til det de gjorde.

Smukt abstract, der er klart og præcist. Fine kildeangivelser.

Indhold

Indholdsfortegnelse 2
Abstract 3
Indledning 4
Redegørelse 4
Analyse 6
Diskussion 8
Konklusion 9
Litteraturliste 11

Uddrag

I dette afsnit vil jeg undersøge mulige årsager til, hvorfor Jon Venables og Robert Thompson bortførte og dræbte James Bulger. Dette vil jeg gøre ved at undersøge en artikel fra The Guardian, som omtaler mordernes opvækst, og analysere den ved hjælp af Ciceros pentagram. Herudover vil jeg kigge på fil-men Boy A, og sætte denne og artiklen i relation til to sociologiske teorier.

Den 1. november 2000 udgav The Guardians webavis artiklen “Did bad parenting really turn these boys into killers?”. Artiklen er skrevet af den skotske journalist og manuskriptforfatter Audrey Gillan, som havde fulgt med i James Bulger-sagen lige fra start. I artiklen behandler Gillan et emne, som er centralt for denne opgave: De to morderes baggrund, familie og opvækst og hvorfor disse kan have spillet en stor rolle i spørgsmålet om, hvorfor de slog James Bulger ihjel.
...

Diskussion

I dette afsnit vil jeg diskutere, om Sutherland og Cohens sociologiske teorier i sig selv er nok til at forklare, hvorfor John Venables og Robert Thompson slog James Bulger ihjel. Jeg vil forholde mig kritisk til teorierne og komme med eksempler på, hvorfor de ikke nødvendigvis dækker over hele sagen.

Umiddelbart virker Sutherland og Cohens teorier som gode bud på, hvordan man kan finde frem til et svar på, hvad der kan have gjort Jon Venables og Robert Thompson til mordere. Drengenes adfærd og baggrund er forholdsvist ens, og de kan kobles på de to sociologiske teorier som overraskende gode argumenter for disses holdbarhed. Som der blev givet udtryk for i artiklen fra The Guardian, var den forudindtagede overbevisning, at Venables og Thompsons familier lå inde med den ultimative skyld. De var drengenes tætteste omgangskreds og måtte have påvirket dem. Endvidere gjorde denne baggrund, at drengene havde svært ved at klare sig i skolen, og ikke kunne leve op til middelklassens normer og værdier.
... Køb adgang for at læse mere

SRO: Mordet på James Bulger | Engelsk A og Samfundsfag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.